Robot as a Service

For å kunne tilby fordelene med robotisering til så mange som mulig, har NoIS utviklet en modell som gjør det mulig å dele lisenser, kjøremiljø og driftskostnader.

Publisert: 2020-05-20 Sist oppdatert: 2021-01-28

iStock-610566912_660px.jpg

Enklere robotisering med «Robot As A Service»

– Nye og bedre tekniske løsninger har ført til at terskelen for å sette i gang med robotisering har blitt betydelig lavere, både økonomisk og praktisk. Vår driftsmodell gir lavere innstegskostnader, samtidig som kunden slipper å gjøre endringer i teknisk infrastruktur eller driftsorganisasjon. Vi kaller konseptet «Robot As A Service» (RaaS), sier Ketil Parow i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).

Store og langvarige digitaliseringsprosjekter innebærer gjerne både organisasjonsendringer, forretningsprosesser og nye teknologier. Det gjør det vanskelig å identifisere effektene av individuelle tiltak. Ved robotisering er resultatene direkte målbare umiddelbart etter oppstart.

– I løpet av de seneste årene har vi bygget opp solid kompetanse på robotisering. Felles for leveransene vi har gjort er at de har gitt betydelig gevinst, både økonomisk og kvalitetsmessig, sier Parow.

Hva er en robot?

En robot i denne sammenhengen er en programvare som opptrer som en menneskelig operatør av et eller flere IT-systemer.

– De første robotene dukket opp i finansinstitusjoner for flere tiår siden, og mange av dem er fortsatt i arbeid. Men siden den gang har robotene blitt langt mer tilpasningsdyktige, enklere å lære opp og veldig mye enklere å «ha i arbeid», sier Parow.

Roboter er godt egnet til oppgaver som verifisering av data fra underlag, søknadsprosesser, flytting og oppretting av data. En robot kan også være et gunstig alternativ til tradisjonelt integrasjonsarbeid, når systemer ikke er i stand til å dele data med hverandre på andre vis.

– Vanligvis ser vi etter kompliserte prosesser der arbeidet er utsatt for operatørfeil og tar lang tid for et menneske å utføre, eller enklere prosesser som utføres veldig ofte, og dermed koster mye. Vår erfaring er at det vanligvis er enkelt å identifisere et antall slike prosesser, sier Parow.

Nye løsninger gjør robotteknologi mer tilgjengelig

Som med all programvare gjør tidsriktige krav til kjøremiljø, forretningsmodeller og fleksibilitet seg gjeldende også for roboter.

– Mindre virksomheter opplever at terskelen for å komme i gang med robotisering er høy, på grunn av investeringene de må gjøre og robotens krav til infrastruktur. Disse utfordringene løser vi ved å dele på lisenskostnadene og skape et felles kjøremiljø. De fleste kjenner dette konseptet gjennom bruk av skybasert epost, arkiv, dokumentlager og andre systemer. På samme måte lønner det seg å drifte roboter i et delt, skybasert miljø. Tenk på roboten som en delt medarbeider, sier Parow.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Nyheter

- av 310