Kunstig intelligens skal øke tilliten til offentlig forvaltning

Difis fellesløsninger har sett nærmere på hvordan de kan benytte kunstig intelligens og maskinlæring til å utforme bedre tjenester for kundene.

Publisert: 2019-04-05 Sist oppdatert: 2019-06-24

Nærmere 100 personer har gjennomført fagdager som den generelle kompetansehevingen i maskinlæring hos Difi.

– Utgangspunktet vårt har vært å se på hvordan vi kan bruke nye teknologier for å bygge så gode tjenester som mulig for innbyggerne og offentlig forvaltning, sier Stein Magne Os, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Nylig avsluttet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) et samarbeid med avdelingen for fellesløsningene i Difi. NoIS og Difi har gjennomført en generell kompetanseheving av hele organisasjonen, kartlagt anvendelsesområder for kunstig intelligens, maskinlæring og stordata, og deretter fordypet seg i flere av områdene.

– At innbyggerne er orienterte og føler at de er en del av styringen av det demokratiske Norge, er viktig for å opprettholde tilliten vi nordmenn har til offentlig forvaltning, sier Os.

Kompetanseheving 
– Vi valgte å samarbeide med NoIS fordi de så praktisk på våre løsninger og hvordan vi kan utvikle dem videre. NoIS har gjort det enkelt for å oss å følge fremdriften hele veien og vi setter stor pris på hvordan vi har kunnet justert kursen i felleskap underveis, sier Os.

Den innledende delen av oppdraget besto i å gjennomføre fagdager der alle i Difi på Leikanger fikk tilbud om å delta. Deretter ble programmet stadig mer spesialisert og bunnet til slutt ut i en rekke fordypingsprosjekter.

– Målet med arbeidsmåten er at Difi skal sitte igjen med den nødvendige kompetansen til å gjennomføre nye tiltak selv. Det gjør at vi bruker litt lengre tid på gjennomføringen, men kundeverdien blir mye større, sier Jørgen Longva, oppdragsansvarlig fra NoIS.

Veien videre
Kunstig intelligens, maskinlæring og stordata er et stort fagfelt som har vært i rykkvis utvikling siden 70-tallet. Rundt 2010 fikk temaet ny fart som følge av økt prosessorkraft og tilgang på store mengder data fra digitaliserte prosesser og sensorer. NoIS har etter hvert bygget opp et kompetent maskinlæringsmiljø, både når det gjelder utvikling, konseptutprøving og rådgivning.

– Vi merker stor interesse i markedet og det er mange grunner til det. Noen teknologier har blitt mer modne og tilgangen på data har aldri vært større. Det gjør det mulig å la algoritmer finne og utnytte trender som har vært skjult for oss fram til nå, sier Longva.

For Difis fellesløsninger har samarbeidet lagt til rette for flere fordypningsprosjekter fremover.

– Vi har flere konkrete løsninger vi ønsker å videreutvikle. Dessuten kan vi nå langt mer om maskinlæring og det er dermed enklere for oss selv å identifisere nye samarbeidsmuligheter mot andre deler av offentlig forvaltning, avslutter Stein Magne Os i Difi.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Nyheter

- av 310