Hva er maskinlæring, hvorfor trengs det og hvordan brukes det?

Mange er nysgjerrige på hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan benyttes i egen bedrift. NoIS har derfor nylig gjennomført kurs med innføring i konsept, begreper og metoder for utviklere, systemarkitekter og ledere hos våre kunder.

Publisert: 2019-05-20 Sist oppdatert: 2019-05-28

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) gjennomførte nettopp sitt andre kurs i Kunstig Intelligens, Maskinlæring og Stordata. Deltakere fra 11 bedrifter deltok på to dager med innføring i hvordan man bruker selvlærende algoritmer til få fornyet innsikt i eksisterende data, tilegne seg kunnskap når nye trender oppstår og presentere funn og prediksjoner på en presis og forståelig måte. 

Det siste kurset ble avholdt 12.–13. mars på NoIS avd. Fundator sin hjemmebane på Lerkendal i Trondheim. Den første dagen ble de drøyt tjue deltakerne introdusert for sentrale konsept, begreper og metoder relatert til maskinlæring. Dag to ble brukt til praktiske demonstrasjoner og koding, hvor deltakerne lærte å bruke de viktigste rammeverkene for implementering av maskinlæring. 

- Mange er nysgjerrige på hvordan de kan ta ut potensialet i teknologien. Samtidig er det krevende å ta teknologien fra konseptstadiet til produksjonsklare løsninger. Kurset går gjennom alle disse problemstillingene og presenterer noen velutprøvde rammeverk og sjekklister som vi har gode erfaringer med, sier Jørgen Longva. Han er kursansvarlig og fagsjef for NoIS avd. Fundator. 

NoIS sin avdeling Fundator spesialiserer seg blant annet på anvendelse av maskinlæring, og har levert tjenester til flere store aktører som Lånekassen, Equinor, Siemens, Kystverket, Difi, Volmax, Aditro og Grieg Connect. De opplever at den stadige veksten i data og prosesseringskraft har skapt en økt forventning om teknologi som skal gi ny og bedre innsikt i store og komplekse systemer, automatisere kjedelige og repetitive arbeidsoppgaver, og generelt skape en tryggere og enklere hverdag. 

- Vi merker stor interesse i markedet for kunstig intelligens og maskinlæring. Tilgangen på data og prosesseringskraft har aldri vært større, og det har blitt gjennomført mange suksessfulle konseptutprøvinger, forteller Longva. 

Kan du tenke deg et lignende kurs?
Den store interessen for slike kurs gjør at vi nå tilbyr kurset for alle interesserte. For mer informasjon om tilsvarende kurs, besøk www.nois.no/ML-kurs2  

Nyheter

- av 310