Samkjørte hoder gir bedre arbeidsmetoder

Innføringen av ISY Prosjekt Økonomi hos Statens vegvesen har vært en driver for å redefinere arbeidsprosessene knyttet til økonomistyring i vegprosjekter. Det har ført til bedre datakvalitet og mer enhetlig styring av økonomien.

Publisert: 2021-10-08

iStock-1293460726_rgb_660px.jpg

Etter å ha brukt ISY G-prog som løsning for prosjektøkonomioppfølging siden 2007, var tiden inne for Statens vegvesen for å finne en ny løsning for økonomistyring av vegprosjekter.

­– Vi ønsket oss en skybasert løsning, og hadde en lang liste med kriterier for hvordan den nye løsningen skulle passe med vår prosjektportefølje og våre nye måter å styre prosjekter på, sier Morten Sand, (utøvende) systemeier i Statens vegvesen.

Byggherrens løsning for økonomistyring i prosjekt   
ISY Prosjekt Økonomi er en web-basert skyløsning som holder kontroll over økonomien i et prosjekt eller en prosjektportefølje for byggherren. Den hjelper byggherren å ta bedre avgjørelser underveis i prosjektene, med fokus på sluttprognose og styring mot vedtatt budsjett eller ramme.

– Løsningen gir brukerne løpende styring og du har til enhver tid oversikt over faktiske og antatte forpliktelser med tilhørende påløpte kostnader. Den gir deg god kontroll på endringer og tillegg til kontrakt, og hva som er uavklart og omtvistet, forteller Geir Scott Janssen, avdelingsleder i NoIS.

Gjennom fleksibel reserve- og usikkerhetshåndtering har brukeren kontroll på gjenstående usikkerhet, og byggeleder kan enkelt følge med på blant annet mengdeforbruk og -endringer, prognose på sluttmengder og sluttkostnader.

Forenklet rapportering med all data på ett sted
Som en offentlig aktør er Statens vegvesen avhengig av å ha full oversikt, forutsigbarhet og kontroll over sin prosjektportefølje for intern oppfølging, men også for rapportering til offentlige tilsynsorgan. Det å samkjøre innsamling av data på tvers av organisasjonen har vært viktig for å forenkle rapporteringsprosessene.

– Målet med den nye løsningen er at vi alle skal jobbe på samme måte og samle inn all data på ett sted. Da får vi en helhetlig bruk av løsningen som fører til mye høyere kvalitet på dataene, sier Sand.

Utfordringen med den gamle løsningen var at det ble brukt på forskjellige måter i organisasjonen, og det var tidkrevende å få oversikt over helheten.

– Du har en byggeleder som rapporterer til prosjektleder, som rapporterer til eier, som rapporterer til divisjonen og videre til veidirektoratet og departementet. Det sier seg selv at disse prosessene går lettere og blir bedre når vi har gode data i bunn, sier Sand.

Endringer som kommer flere til gode
Statens vegvesen har over 500 brukere av ISY Prosjekt Økonomi, og ved hjelp av løsningen følges prosjekter med en fakturaverdi på over 80 milliarder kroner opp. Nå jobber de med å legge inn alle prosjektene, og ser frem til å videreutvikle løsningen med de andre brukerne.

– Systemet er fleksibelt. Vi har satt opp strukturer og maler for de forskjellige typene prosjekter vi har, og vi har fått tilpasset en god del til våre behov. I tillegg har vi kommet med en del innspill til NoIS som vil føre til konkrete endringer i løsningen, avslutter Sand.

-----

Denne artikkelen kommer i utvidet utgave i ISYnytt i Teknisk Ukeblad nr. 9 som har utgivelse 19. oktober. 

Profilbilde av Geir Scott Janssen
Geir Scott Janssen
Avdelingsleder Prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310