Slik kutter Vill Urbanisme høye klimagassutslipp

Med en bærekrafts-rose og et stort engasjement for miljøvennlige valg, baner Vill Urbanisme vei for fremtidens bærekraftige byggesektor – ved god hjelp av ISY Calcus.

Publisert: 2020-05-15 Sist oppdatert: 2021-01-27

Bergens Avis_660px.jpg
Bergens Avis (BA)-prosjektet er en revitalisering av en gammel bygård fra 1898 som skal huse redaksjonen til BA og en kafé på gateplan. Illustrasjon: Vill Urbanisme

Et mål om å kutte klimautslipp knyttet til byggematerialer

– Byggesektoren står for 40 prosent av verdens CO2-utslipp og energiforbruk. 24 prosent av disse utslippene kommer fra produksjon av byggevarer. Innovasjon knyttet til materialbruk har til nå vært ikke-eksisterende. Det gjør vi noe med, sier Thomas Pfeffer, partner og prosjektleder i Vill Urbanisme.

Vill Urbanisme er et kollektiv bestående av ulike aktører innenfor byutvikling. Kollektivet har kontorer i Bergen, Oslo og Grimstad. De opererer i feltene arkitektur, plan, energi, miljø og sosial bærekraft. Deres visjon er å gjøre byggeprosjekter billigere – ikke dyrere – selv med miljøvennlige løsninger.

– Leietakere er svært opptatt av miljø og bærekraft, og kundene våre fokuserer mer og mer på klimanøytrale løsninger i hele byggets levetid. Det betyr naturligvis at utbyggerne og leverandørene må omstille seg, sier Pfeffer.

Vill Urbanisme forsøker å implementere FNs bærekraftsmål i alle prosjekter, og har utviklet et eget verktøy, bærekraftsrosen, som de bruker i dialog med kundene.

Tar høyde for hele livsløpet til et bygg

– Vill Urbanismes engasjement for bærekraft og beslutninger i tidlig fase av et byggeprosjekt er imponerende og passer godt med ISY Calcus sin satsning på klimagassberegninger, sier Gard Arefjord, rådgiver i NoIS.

For å redusere tiden som går med til kostnadskalkyler, life cycle cost (LCC) og klimagassberegninger i tidlig fase av et byggeprosjekt bruker Vill Urbanisme ISY Calcus. ISY Calcus tar høyde for hele livsløpet til et bygg, og beregner levetidskostnadene og klimagassutslipp til ulike bygningsdeler.

– ISY Calcus gir oss et oversiktlig bilde av CO2-utslipp for enkeltmaterialer og ulike byggkonstruksjoner. Vi bruker løsningen til å vurdere miljøprofilen på konkrete materialer opp mot kundenes behov og ønsker, sier Pfeffer.

Ny klimagassmodul følger NS 3720

ISY Calcus inneholder omfattende og oppdaterte tallgrunnlag på både byggekostnad, LCC og klimagassutslipp og setter alle disse beregningene satt sammen i ett system. Nå lanseres også en ny klimagassmodul som følger standarden NS 3720 – Metode for klimagassberegninger for bygninger. NS 3720 inkluderer alle faser i byggets levetid.

– ISY Calcus er en løsning hvor du enkelt kan foreta riktige beslutninger rundt både byggekostnader, LCC og klimagassutslipp. Du kan komme frem til gode økonomiske valg, som samtidig er bærekraftige for deg, bedriften din og kloden vår, sier Arefjord.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Nyheter

- av 309