Kobler informasjon på helt nye måter

Når det nye dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen bygges, samler Bane NOR og Norconsult alle fag inn i én BIM-modell. Både byggherre, konsulent og entreprenør får dermed et større tverrfaglig innblikk og bedre kontroll med prosjektet.

Publisert: 2020-10-16 Sist oppdatert: 2021-01-26

RAMS_Drammen_Kobbervikdalen_N2_660px.jpg
Illustrasjon for Bane NOR av Norconsult/Baezeni

Blant landets største jernbaneprosjekter

I Drammen møtes Vestfoldsbanen, Drammensbanen og Sørlandsbanen til et av Norges største knutepunkter for tog. Her er Bane NOR i gang med et av landets største jernbaneprosjekter, Intercity Drammen – Kobbervikdalen.

– Hovedutfordringen er jo å holde trafikken i gang mens vi bygger ny bane. Arbeidet krever veldig mange faseomlegginger, hvor vi flytter sporene frem og tilbake underveis. BIM-modellen blir helt sentral for at dette går opp, sier Thomas Aas, prosjekteringsleder BIM for Bane NOR.

Norconsult har hatt ansvaret for konkurranse- og arbeidsgrunnlaget for alle de store utførelsesentreprisene i prosjektet. Store utførelsesentrepriser skaper normalt omfattende arbeid med mengdebeskrivelser, og har tidligere innebåret mange manuelle operasjoner og mengdeberegninger.

– I 2017 la vi en plan om at når vi skulle ut med grunnlaget som leveres i disse dager, skulle det være «state of the art». Jeg har vært litt nervøs for at vi den gangen la listen for høyt, men heldigvis har markedet tatt oss igjen underveis, sier Thomas Angeltveit i Norconsult.

Automatiske beskrivelser gir mindre rom for misforståelser

Angeltveit er disiplinleder og har jobbet med intercityprosjektet siden oppstart i 2014. Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har utviklet plugins til ISY Beskrivelse, som knytter BIM-modellen og beskrivelsene sammen. Ved hjelp av ISY Beskrivelse har Norconsult, i samarbeid med NoIS, utviklet nye rutiner som genererer mengdebeskrivelsen automatisk, basert på en BIM-modell.

– Vi ville lage en modell som automatisk generer en beskrivelse av mengder og prosesser, slik at det i prinsippet skulle være umulig å få en mismatch. Her kobler vi sammen informasjon som ikke har vært koblet før. Dette har potensial til å løfte hele bransjen, sier Angeltveit.

Tettere kobling mellom arbeidsbeskrivelse og kontrakt reduserer rom for misforståelser mellom byggherre og entreprenør.

Modell-tog 

I løpet av de siste ti årene har samferdselsbransjen gradvis innført mer modellbruk. Kontraktene som kommer fra Bane NOR setter stadig høyere krav for BIM-gjennomføring og BIM-kompetanse både på totalentrepriser og utførelsesentrepriser.

– Tilbakemeldingen fra entreprenøren på den pågående kontrakten er at dette er den rikeste modellen på attributtnivå han har fått. Det gjør at han har et veldig godt grunnlag for å vurdere modelldataene når han skal planlegge arbeidet, sier Thomas Aas i Bane NOR.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Jørgen Hognes
Jørgen Hognes
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310