Fra masteroppgave til den virkelige verden med ISY ByggOffice

Stian Fløttum hadde kanskje ikke den tøffeste overgangen fra studielivet til arbeidslivet. Sivilingeniøren fra NTNU ble godt kjent med sin nye arbeidsgiver Børset & Bjerkset da han i masteroppgaven fulgte to av deres prosjekter tett.

Publisert: 2020-10-02 Sist oppdatert: 2021-01-28

20200520-BB-Foto-Kajsa-Selnes-nett_Stian Fløttum_660px.jpg
Stian Fløttum på befaring på leilighetsprosjektet Hagebyen Tiller i Trondheim. Foto: Kajsa Selnes.

Masteroppgave ga jobb som prosjektleder

I dag er Stian Fløttum prosjektleder og innom både store og små oppdrag hos Børset & Bjerkset Entreprenør på Støren. I september avsluttet han siste bygg i leilighetsprosjektet Hagebyen Tiller. Et prosjekt som teller 186 leiligheter fordelt på fire bygg og som Stian har fulgt opp tett i ISY ByggOffice, et verktøy for kostnadsestimering og produksjonsoppfølging.

Men en et steg tilbake, hvordan kom han fram til at han skulle skrive masteroppgaven sin om ISY ByggOffice?

– Jeg er litt perfeksjonist som person. Det er sikkert litt av grunnen for interessen. Så ble jeg nok også litt påvirket av Arne Nordbotn, daglig leder i Børset & Bjerkset. Under studiene var jeg veldig interessert i økonomi- og produksjonsoppfølging. Børset & Bjerkset hadde brukt ISY ByggOffice på kalkulasjon, og snust litt på produksjonsoppfølging, men aldri lært seg det. Nordbotn foreslo derfor at jeg kunne lære meg programmet, sier Fløttum, som på det tidspunkt hadde hatt flere sommervikariater hos Børset & Bjerkset.

Bygger videre på erfaringene

I oppgaven tok han for seg hvilke muligheter ISY ByggOffice kunne gi selskapet i prosjektstyring og produksjonsoppfølging. Han fulgte to av Børset & Bjerksets prosjekter tett fra dag én, og sammenlignet dette med hvordan selskapet vanligvis fulgte opp produksjonen.

– Etter at jeg var ferdig med oppgaven fortsatte jeg å bruke ISY ByggOffice i prosjektene mine, og har tilpasset dette mer og mer til Børset & Bjerkset. Nå bruker vi ISY ByggOffice til produksjonsoppfølging i alle prosjekter, sier Fløttum.

Felles system for hele bedriften

En av de største fordelene, ifølge Fløttum, er at Børset & Bjerkset har fått ett felles system som alle bruker, i stedet for mange forskjellige Excel-ark der hvert prosjekt har sin måte å gjøre ting på.

– Nå er alt samlet og linket opp mot regnskap. Systemet snakker sammen og vi har fått en mer lik kultur for produksjonsoppfølging i selskapet. Om en prosjektleder slutter eller blir syk er det enkelt for noen andre å ta over, sier Fløttum.

Videreutvikler ISY ByggOffice på bakgrunn av brukererfaringer

Fløttum ser likevel noen utfordringer i bruken av ISY ByggOffice, der den største er opplæring av nye kolleger.

– ISY ByggOffice har mange funksjoner og mye innhold, og det kan virke overveldende ved første øyekast. Det er mange måter å gjøre samme oppgave på, noe som kan være både positivt og negativt, forteller Fløttum.

Akkurat det er Espen Lund Olsen og teamet hans hos NoIS nå i gang med å se på. Olsen leder et prosjekt for å videreutvikle ISY ByggOffice.

– ISY ByggOffice har jo rukket å bli 15 år, og er veldig populært blant både små og store selskaper Det er mange ildsjeler rundt omkring, som Stian, som har brukt mye tid på å sette seg inn i programmet, og videreført engasjementet inn i sine organisasjoner. Vi har gjennom årene fått mye nyttig feedback fra disse, og dette er innspill vi tar med oss i utvikling av den nye versjonen, sier Olsen.

 

Nyheter

- av 310