Programmet for alle som graver

Som byggherre må du alltid ha kontroll på økonomien i alle typer kontrakter i prosjektet. Når det gjelder de mengderegulerbare kontraktene, er ikke det alltid like enkelt.

Publisert: 2019-05-23 Sist oppdatert: 2019-06-24

– Kort forklart er ISY Prosjekt Økonomi Mengdemodul programmet for alle byggherrer som graver. Man får full oversikt over budsjetter, kostnader og prognose gjennom hele byggeprosessen, sier Geir Scott Janssen, avdelingsleder for prosjektstyring i NoIS.

Programmet tar imot rapporteringer fra entreprenørene, og gir full oversikt over totalkostnadene.

Gravlegger kostbare overraskelser
Bybanen Utbygging i Bergen har brukt Mengdemodulen i ISY Prosjekt Økonomi gjennom hele prosessen med byggingen av den nye bybanen.

– Uten Mengdemodulen hadde vi ikke hatt den samme kontrollen på økonomien som vi har hatt gjennom alle byggetrinnene. Ved å gi oss full oversikt over alt vi forplikter oss til å betale, har vi klart å holde et godt fokus på sluttprognosen gjennom hele byggetiden, sier Anita Alver, byggeleder for dokumentasjon og målebrev i Bybanen Utbygging.

Gjennom en nettportal rapporterer entreprenørene inn sine målebrev, som byggherren godkjenner. Deretter importerer byggherren tallene inn i Mengdemodulen, og programmet generer kostnadskalkyler for den enkelte budsjettposten.

– I perioder med vanskelig tilgjengelige rapporter fra økonomisystemene, har programmet vært det beste tilgjengelige rapportverktøyet på regnskap og fakturainformasjon. Vi kunne ikke klart oss uten, forsetter Alver entusiastisk.

Brukervennlighet gjennom brukermedvirkning
NoIS har hele veien samarbeidet med Bybane Utbygging for å utvikle programvarene best mulig. Samarbeidet har også gitt merverdi til Bybane Utbygging.

– Det beste med programmet er hvor enkelt det er å bruke, samtidig som man også kan velge å bruke mer avanserte funksjoner. Uansett får man én postspesifikk og én overordnet visuell fremstilling av prognoser, kontrakter, fakturaer, mottatte- og godkjente målebrev, sier Alver. ­

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Geir Scott Janssen
Geir Scott Janssen
Avdelingsleder Prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310