Ny skytjeneste for styring av prosjektøkonomi i Vegvesenet

Vi har signert avtale med Statens vegvesen om leveranse av skytjenesteløsning for styring av prosjektøkonomi. Løsningen skal sikre god kontroll over kostnadene i gjennomføringen av vegprosjekter hos Vegvesenet.

Publisert: 2019-09-11

Bjørne Grimsrud og Ola Greiff Johnsen_crop_660px.png
Bjørne Grimsrud, Statens vegvesen og Ola Greiff Johnsen, Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) under signering av kontrakten som skal gi Statens vegvesen god oppfølging av økonomien i vegprosjekter med ISY Prosjekt Økonomi, levert i skytjenesten Azure (Foto: Statens vegvesen)

– Vi er veldig glade for å ha vunnet denne tilbudskonkurransen. Nå starter jobben med å levere et moderne system for oppfølging av økonomien i veiprosjekter. Statens vegvesen har vært en viktig kunde for oss i mange år. Det betyr derfor mye at vi fikk tillit til å levere også på dette området, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud signerte avtalen for Statens vegvesen, og han er fornøyd med at anskaffelsen nå er i havn.

– Det er spennende at vi nå får et nytt verktøy som gir oss bedre økonomistyring i alle vegprosjekter. Det er bra at anskaffelsen er i havn og at vi har inngått kontrakt om å ta i bruk systemet ISY Prosjekt Økonomi våren 2020. Lykke til med det videre arbeidet, dette kommer til å gi gode resultater, sier Grimsrud.

Kvalitet og brukervennlighet
ISY Prosjekt Økonomi, levert i skytjenesten Azure, er i dag et ledende verktøy for økonomisk prosjektstyring for bygg og anlegg i Norge. Løsningen brukes allerede av noen av landets største byggherrer som Bane Nor, Statsbygg og Undervisningsbygg.

– Vi har nå funnet løsningen som dekker vårt behov for et prosjektøkonomisystem som har høy kvalitet og som samtidig er brukervennlig, sier prosjekteier Morten Rannem i Statens vegvesen.

Jobber med tjenesteorientering
– Vi er for tiden i en prosess med å gjøre ISY produktporteføljen mer tjenesteorientert. Vårt store fortrinn som IT-leverandør er at vi kan kombinere kunnskap om systemutvikling med bred fag- og markedskompetanse. Både Statens vegvesen og bransjen ellers har økt oppmerksomheten på effektivisering og digitalisering. Å samle hele porteføljen av prosjekter inn i én og samme løsning med rapportering på alle nivåer, vil gi bedre oversikt over gjenstående usikkerhetsavsetning for alle kontrakter, prosjekter og porteføljer. Målet er at overskridelser på porteføljenivå skal være null, sier Geir Scott Janssen, avdelingsleder Prosjektstyring i NoIS.

Norconsult Informasjonssystemer er et datterselskap av Norconsult.

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Prosjektdirektør
 

Nyheter

- av 310