Hindrer tap ved å investere i produksjonsoppfølging

For å unngå store kostnadsoverskridelser i byggeprosjektene jobber entreprenørselskapet Consto systematisk med å oppdage avvik allerede på et tidlig stadium.

Publisert: 2019-10-08

Prosjektbilde Villblomsten Søreide_660px.png
Villblomsten, Søreide

Det er krevende tider for norske entreprenørselskaper. Gjennomsnittlig resultatmargin før skatt for de 20 største entreprenørene i Norge var bare 0,6 prosent i fjor. Det gjør det viktigere enn på lenge å ha god kontroll på inntektene og utgiftene gjennom hvert eneste byggeprosjekt. Til dette bruker Consto produksjonsmodulen i ISY ByggOffice.

– Det altoverskyggende motivet for oss er å oppdage om et prosjekt er i ferd med å gå dårlig, slik at vi kan kaste oss over det og forsøke å snu. Derfor tar vi kvartalsvise dypdykk i hvert enkelt prosjekt, sier Richard Hasselgreen, prosjektstøtte i Consto.

Consto ble etablert i 2006 i Tromsø, og er nå Norges sjuende største entreprenørselskap, med en årlig omsetning på rundt 5,5 milliarder kroner. Selskapet opererer over hele Norge og i Sverige, hovedsakelig innen bygg, men også stadig mer innen anlegg.

– Det s­­om er unikt i Consto er at vi er to personer som har som hovedoppgave å reise rundt til alle prosjektene i hele landet for å gi støtte i ISY ByggOffice og sørge for at dette blir gjort grundig. Vi ønsker ikke at prosjektlederne våre skal måtte bruke tid på å sette seg inn i alle slags systemer, sier Hasselgreen.

ISY ByggOffice bidrar til bedre beslutninger
Produksjonsoppfølgingsmodulen i ISY ByggOffice er et verktøy som hjelper kunden med å synliggjøre økonomiske avvik underveis i et prosjekt.

– Det er ikke alltid like enkelt for en byggingeniør uten nevneverdig økonomiskolering å vurdere økonomien i et bygg og anleggsprosjekt med et tyvetalls underentrepriser, egenproduksjon og rigg og drift. Det gjør heller ikke arbeidet lettere når man skal ta hensyn til både uavklarte og godkjente endringer mellom hovedentreprenør, byggherre og underentreprenør, sier Torstein Fjelldal i NoIS, gründeren bak produksjonsmodulen i ISY ByggOffice.

Selv om inntektssiden i kontrakten mellom byggherre og hovedentreprenør er låst, gjøres det forløpende innkjøp hos underentreprenører og i egen produksjon, som er med å endre på forutsetningene i produksjonskalkylen. Avregning av kalkylen baseres på at produksjonen skal gi en pålitelig produksjonsverdi (earn value, inntjent verdi) for prosjektet.

Når inntjent verdi samstemmes mot påløpte kostnader i prosjektet vil dette kunne gi entreprenøren verdifull kunnskap for å analysere egenproduksjonen og sluttprognosen for prosjektet. For underentreprenørene er det ofte tilstrekkelig å ha kontroll på kontraktene og hvilke endringer de er involvert i prosjektet.

– Det er mange begreper og dimensjoner som en ung ingeniør skal forholde seg til og det er ikke rart at det av og til går ei kule varmt når en ikke får tallene til å stemme. Det er de gjenstående kostnadene som kan være krevende. Men har du en pålitelig kalkyle og har gjort en riktig avregning, sitter du med nøkkelen til å finne de gjenstående kostnadene i prosjektet og dermed sluttprognosen, forklarer Fjelldal.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 310