Går nye veier for Nye Veier

AF Gruppen og Nye Veier setter ny standard for digital informasjonsflyt i en av Norges største totalentrepriser for vei – ny E39 mellom Kristiansand Vest og Mandal Øst.

Publisert: 2019-06-21 Sist oppdatert: 2019-06-24

– Nye Veier stiller de høyeste kravene du kan innenfor alle områder. «Alt» skal digitaliseres og kobles sammen, og BIM-modellen skal til slutt representere virkeligheten, så langt det lar seg gjøre. Modellen blir bindeleddet som synliggjør alt av informasjon i prosjektet, som framdrift, rapportering, dokumentasjon, HMS, klima, miljø og mer, sier Inge Handagard, fagsjef VDC for AF Anlegg.

Blant Norges største totalentrepriser
Nye Veier er byggherre på en ny firefelts motorvei gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal, med planlagt åpning høsten 2022. AF Gruppen har totalentreprise. Prosjektet har en ramme på nesten 5 milliarder kroner, som gjør den til en av Norges største totalentrepriser innen veibygging. Sentrale underleverandører til AF Gruppen er blant annet Norconsult AS, som er valgt som prosjekterende, mens Kruse Smith Entreprenør bygger alle konstruksjoner. 

Nye Veier har stilt en rekke krav om digitalisert prosjektgjennomføring i kontrakten. Det statlige veibyggeselskapet krever blant annet en web-basert innsynsløsning, som skal inneholde og vise prosjektets BIM-modeller. Modellene i innsynsløsningen skal videre være inngangsportal til viktig informasjon i prosjektet. Dette er blant annet dokumenter og arbeidsgrunnlag, helse-, miljø- og sikkerhetssaker, fremdriftsrapportering, kvalitets- og FDV-dokumentasjon med mer. 

– Skulle vi løst dette med programvare tilgjengelig som hyllevare, ville vi fort trengt 15 ulike løsninger. Da ville vi mistet kontrollen over informasjonsflyten. Vi har derfor valgt å knytte til oss Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), som kan hjelpe oss med å utvikle løsninger for å sy dette sammen til en helhetlig løsning som ivaretar alle kravene, sier Handagard. 

Ambisiøse krav
Norconsult er en viktig bidragsyter med modeller og annen informasjon inn i innsynsløsningen. NoIS leverer en tilpasset versjon av programvaren ISY Prosjekt, en samhandlingsløsing som fungerer som et utvidet prosjekthotell og som skal utgjøre en egen innsynsløsning integrert med BIM.

Et av de mest sentrale kravene fra Nye Veier at de ønsker et helt tegningsfritt prosjekt. Det innebærer at hele veistrekningen skal bygges ut fra 3D-modeller, ikke tradisjonelle 2D-tegninger, og at alt skal gjøres tilgjengelig i BIM-modellen.

– Nye Veier skal være løpende oppdatert og få visualisert hele veistrekningen fra A til Å, og samtidig kunne se status for både prosjektering og fremdrift fortløpende. Det å ha en kobling med BIM-modellen er nytt i prosjektstyringsverktøy, sier Jensen.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Øyvind Norvald Jensen
Øyvind Norvald Jensen
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310