– Kommer under huden på bygget

Å kalkulere pris og materialbehov på et byggeprosjekt er vanskelig. Derfor har Backe-gruppen tatt i bruk en programvare som gjør jobben langt lettere enn før.

Publisert: 2019-06-21 Sist oppdatert: 2019-06-24

Illustrasjon: Siste byggetrinn på Jessheim Park.

– Vi kommer virkelig inn under huden på bygget med en gang. Vi kan gå inn i programmene og forstå det planlagte bygget fra start, sier Ove Morten Yttergård, prosjektutvikler og kalkulatør i Backe-gruppen.

Yttergård har gode erfaringer med å bruke IFC i programmene ISY Calcus og ISY ByggOffice. IFC er et filformat for utveksling av intelligente 3D-modeller mellom forskjellige faggrupper innen bygg og anlegg.

Gode kalkyler fra start
Programmet ISY Calcus gjør det lettere for Yttergård å allerede i en tidlig fase beregne hvor prosjektet vil lande økonomisk. Det bidrar også til at han kan komme med innspill til byggherre og arkitekt på videre planlegging.

– Allerede på tegneblokkstadiet kan vi for eksempel si: «Disse takvinklene dere har tegnet inn, disse blir svært dyre». Når vi ser hva konsekvensene blir i ISY Calcus, kan vi hele tiden tilpasse prosjektet, sier Yttergård.

Bruken av dataformatet IFC i ISY Calcus er ifølge Yttergård nøkkelen til gode tidligfasekalkyler. Med 3D-modellen kan Yttergård samle all fragmentert informasjon på en plass.

– Før satt vi med dette manuelt, noe som øker risikoen for feil og misforståelser betraktelig. I ISY Calcus og ISY ByggOffice ligger alt der fra start. Formannen eller anleggslederen slipper å spørre: «Hvor mye gips skal inn?» Med disse verktøyene kan han hente ut informasjonen og printe det, sier Yttergård.

Forandrer arbeidsprosessen
For Backe-gruppen blir ISY Calcus et dynamisk verktøy som tas i bruk i alle deler av prosjektet. Nå er det fort gjort å ta opp en kalkyle og endre den.

–Når vi sitter i møter med byggherren og ser på kostnader og mulig optimalisering av prosjektet tester vi ulike løsninger der og da. Trekker du gjennom en ny vegg i prosjektet endres den beregnede mengden. Det slår ut med en gang i kalkylen. Elementet er allerede koblet til en pris i ISY Calcus og vi får ut et nytt kostnadsestimat umiddelbart. Nå bruker vi modelldata i ISY Calcus eller ISY ByggOffice i alle kalkyler, sier Yttergård.

Om produktene:
ISY Calcus
Benyttes i tidlig fase av prosjekter og bygger på innholdet i Norsk Prisbok med kalkylemaler for 76 bygningstyper der kostnad, klimagassberegning og livssykluskostnader ivaretas. Benyttes av både byggherre og arkitekt/rådgiver og ikke minst av entreprenør i totalentrepriser og samspillskontrakter.

ISY ByggOffice
Benyttes for kalkyle og prosjektstyring innenfor alle deler av bygg og anleggssektoren, slik som anbudskalkyle, produksjonskalkyle, innkjøp, produksjonsoppfølging og jobbplanlegging.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Øyvind Norvald Jensen
Øyvind Norvald Jensen
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310