Mer presise klimagassberegninger

ISY Calcus er oppdatert med mer enn 350 EPD’er for å møte krav til klimagassberegninger på produkt-nivå. Ved å tilgjengeliggjøre EPD’er blir kalkulasjonen av klima-påvirkningene mer nøyaktige og dermed blir produktvalget enklere.

Publisert: 2018-10-04 Sist oppdatert: 2018-10-10

For å kunne beregne klimagassutslipp på produktnivå behøves sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. En slik verifisert oversikt kalles Environmental Product Declaration (EPD). Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

- En EPD, eller en såkalt miljødeklarasjon, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte, forteller Solberg.

Økonomi og miljø
Bygganalyse AS har siden 2001 samarbeidet med NoIS om utvikling av kalkulasjonsverktøyet ISY Calcus. Målet har hele tiden vært å levere en komplett analysemodell for økonomi og miljø.

- ISY Calcus er vårt viktigste kalkyleverktøy, og er et redskap for å kommunisere kostnadskalkyler, klimagasskalkyler og LCC-kalkyler, forteller Jostein Solberg hos Bygganalyse.

Mer presise utslippsdata
Siden klimamodulen i ISY Calcus ble lansert i 2008 har alt innhold hatt produkt-uavhengige utslippsdata. For tidligfase hvor man ikke har gjort produktvalg er dette en god løsning, men i prosjekter som nærmer seg utførelse, eller hvis man skal laget et regnskap for et fullført prosjekt trenger man utslipp fra de valgte produktene i prosjektet. Dette er nå gjort svært mye enklere tilgjengelig for brukerne ved atEPD’ene er lagt inn i ISY Calcus.

Møter nye krav
Når ISY Calcus nå er oppdatert med EPD’er fra over 100 leverandører, er dette for å møte krav til klimagassberegninger som stilles av Norsk Standard NS 3720 og BREEAM-NOR.

- Introduksjonen av EPD’er i ISY Calcus er et av flere steg i en videreutvikling av klimamodulen i programmet i tiden som kommer, sier Thomas Førland i NoIS.

ISY Calcus er et levende produkt og både funksjonaliteten og innholdet videreutvikles.

- Med funksjonalitet mener vi for eksempel bedre brukergrensesnitt, forbedrede rapporter, og nye muligheter knyttet til BIM og LCC. Deler av utviklingen styres av endringer i bransjestandarder, men mye utvikling skjer også etter innspill fra brukere, sier Førland.

- Bygganalyse videreutvikler også innholdet i ISY Calcus og Norsk Prisbok kontinuerlig. Eksempelvis kommer det første modellprosjektet i massivtre denne høsten, avslutter Solberg.

Profilbilde av Thomas Førland
Thomas Førland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310