Får skryt for profesjonell prosjektgjennomføring

For tre år siden tok Elektro-Kontakten AS i bruk ISY ByggOffice. Erfaringen er at kalkulasjons-løsningen fungerer svært godt i en håndverksbedrift og har gitt Elektro-Kontakten enda flere fornøyde kunder.

Publisert: 2017-10-04 Sist oppdatert: 2017-10-05

Elektro-Kontakten AS er en totalleverandør innen elektro- og svakstrømtjenester som fokuserer på å være en trygg og kostnadseffektiv samarbeidspartner. Kundene til Elektro-Kontakten strekker seg fra små og store entreprenører, til eiendomsbesittere, sameier og butikkjeder. Selskapet har stor variasjon i størrelsen på oppdragene, og kan planlegge og gjennomføre alle typer elektriske installasjoner.

- Vår visjon er å fremstå som en kvalitetsbevisst bedrift med høyt servicenivå, yrkesstolthet, effektivitet og engasjement som alltid leverer til avtalt tid og pris, forteller daglig leder Lars Frang Riise i Elektro-Kontakten. Det siste punktet var grunnen til at de gikk til innkjøp av ISY ByggOffice.

Den beste løsningen
ISY ByggOffice er et sentralt prosjektverktøy for flere hundre entreprenører, boligprodusenter og byggmestere i Norge. Løsningen kan enkelt tilpasses behovet til både de aller største riksentreprenørene og til små og mellomstore håndverksbedrifter.

Elektro-Kontakten vurderte flere løsninger, men ISY ByggOffice viste seg som klart det beste alternativet for virksomheten. Etter en tid med innlegging av priser og erfaringstall, samt en god opplæringsprosess i samarbeid med NoIS, har Elektro-Kontakten implementert ISY ByggOffice i alle prosjekter som er større en fem millioner kroner.

Bedre prosjektgjennomføring
- Verktøyet hjelper oss til å bli enda mer presise i alt vi gjør, forteller Frang Riise.

Elektro-Kontakten benytter løsningen fra A til Å i alle sine store prosjekter. Løsningen benyttes til å utforme pristilbudene, og vinner selskapet et anbud, gjør løsningen det enkelt å følge opp prosjektet mot forventet kvalitet, pris og tid.

- ISY ByggOffice gjør det mulig å kalkulere mye mer detaljert enn andre løsninger på markedet. Dette gir oss full kontroll på alle priser og kostnader før prosjektet starter, forteller Frang Riise.

Kalkylen som lå til grunn for tilbudet gir selskapet det de trenger for å utarbeide produksjonsplaner og bestillinger.

Enkelt system for endringer
Løsningen gjør det dessuten mulig å spore og føre kontroll på avvik og endringer i forhold til kalkyle og budsjett gjennom hele prosjektet. Dette gjør det enklere å holde en tett økonomioppfølging, og gir bedre mulighet for å stille en pålitelig sluttprognose for prosjektet.

- Muligheten for å lage endringsvarsler gir oss både mulighet til å finne inntjent verdi, planlegge ressurser underveis, og ha løpende kontroll på prosjektet ovenfor oppdragsgiver og underentreprenører. Avregningen blir også et godt grunnlag for fakturering, og gir oss mulighet til å produsere målebrev når byggherren krever dette. Den gode muligheten for å lage endringsmeldinger gjør dessuten at faktureringsgrunnlaget blir presist og uten overraskelser. Det er også en ekstra fordel at flere av de store entreprenørene benytter denne løsningen, forteller Frang Riise.

Løsningen gjør oss mer profesjonelle og motiverte
Løsningen gjør det også enkelt å se resultatene av innsatsen som blir gjort av de som arbeider i prosjektet. Brukervennligheten er satt i fokus, og innføringen av systemet har blitt oppfattet som positivt og gitt et godt driv for alle i selskapet. Full sporbarhet i kostnads- og inntektsutviklingen på både ressurser, UE og timer, gjør dessuten arbeidet mye mer spennende, mener Frang Riise.

- Vi merker et økt kostnadsfokus i alle innkjøpene og at brukerne blir mer opptatt av tidseffektivisering. Dette er ikke noe som er påtvunget, men det er en svært positiv tilleggseffekt av å ta i bruk et så presist verktøy, forteller han.

- Selv om vi har investert tid i opplæring og innlegging av priser og erfaringstall, har vi merket store forbedringer og mye bespart tid totalt sett. Vi har dessuten også fått mange positive tilbakemeldinger fra kundene og skryt for oversiktlige planer og profesjonell prosjektgjennomføring, avslutter en fornøyd Frang Riise.

Profilbilde av Stig Solem
Stig Solem
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310