BKK Enotek leverte 255 MNOK i omsetning første driftsår

Med hovedkontoret trygt plassert i Bergen jobber det nye innovative selskapet BKK Enotek med å levere gode og solide infrastrukturløsninger for kunder, hovedsakelig nasjonalt. ISY ByggOffice har vært med på ferden fra dag 1 og sikrer en god kalkulasjonsprosess for selskapet som ser lyst på fremtiden.

Publisert: 2017-01-31 Sist oppdatert: 2017-02-01

Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) sitt produkt ISY ByggOffice er en komplett løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging for byggebransjen. Systemet er i dag et sentralt verktøy hos flere hundre entreprenører, boligprodusenter og byggmestere i Norge.

En av disse er BKK Enotek, som leverer entreprenør - og ingeniørtjenester, samt drift og vedlikehold for energiselskaper, samferdselsaktører, kommuner og bredbåndsaktører.

Bestreber høy faglig kvalitet
– BKK Enotek startet virksomheten så sent som 1. januar 2016. Vi har imidlertid en solid pioneer-historikk siden vi springer ut av BKK Nett, BKKs nettselskap. Bakteppet var endringer i reguleringen av nettvirksomheten, derfor ble deler av BKK Netts virksomhet skilt ut til BKK Enotek som altså var operativ fra nyttår. Vårt mål er å være en nasjonal aktør med regionalt fokus for kritisk infrastruktur og allerede i vårt første driftsår leverer vi en omsetning på rundt 255 MNOK, forteller en stolt prosjektingeniør, Hans-Otto Ingvaldsen.

– Vi har et høyt fokus på HMS og bestreber høy faglig kvalitet i alle ledd. Når vi bygger elektriske anlegg for våre kunder, kan vi ikke gå på akkord med sikkerheten. Med 150 medarbeidere har vi også fokus på å levere fremtidsrettede løsninger, og våre kunder er ikke bare opptatt av sikkerhet, de er også opptatt av å jobbe smart. Derfor er det essensielt at alt arbeidet vi gjør blir utført i henhold til gitte krav og forventninger.

Trygg og effektiv kalkulasjonsprosess
– Vi begynte å bruke ISY ByggOffice i 2011 og vi blir stadig dyktigere i å bruke verktøyet smart. Vi benytter ISY Bygg-Office primært når vi kalkulerer jobber for våre kunder, men vi bruker også ISY ByggOffice til oppfølging av prosjekter i forbindelse med avvikshåndtering, mengderegulering og fakturagrunnlag, sier Ingvaldsen.

ISY ByggOffice Kalkyle gir kunder som BKK Enotek muligheten til å kalkulere prosjektene på langt smartere vis enn tradisjonelle regneark kan tilby. Bruker-vennligheten er satt i fokus og med funksjonalitet som sikrer muligheten til å kalkulere alle typer prosjekter og entre-priser er dette en løsning som både inngir trygghet, samtidig som løsningen gjør prosjektene mer effektive.

Når anbudet er sikret gir kalkylen deg det datagrunnlaget som skal til for at du kan utarbeide produksjonsplaner, bestillinger og kontinuerlig føre kontroll med inntekts,- og kostnadsutviklingen i prosjektet. Dette gjelder både ressurser, underentrepriser og timer.

BKK Enotek opplever mange fordeler med å benytte ISY ByggOffice som kalkulasjonsverktøy.

– Det viktigste er nok at kalkulasjons-prosessen er blitt mer effektiv og at vi har en trygghet for at kalkylen er korrekt. Gode innebygde rapporter bidrar også til at vi dokumenterer bedre, samt at vi tar med oss viktig læring på veien mot å bli litt smartere hver dag. I tillegg gir det også bedre sporbarhet når andre skal jobbe i en allerede etablert kalkyle.

Utsiktene fremover
I de kommende 10 årene skal det bygges betydelig ny infrastruktur innen elektriske høyspenningsanlegg, samferdsel, fiber og tele, både i Norge og internasjonalt.

– Vi har solid erfaring og kompetanse innen alle disse fagfeltene og ser virkelig frem til å være en innovativ, seriøs og langsiktig aktør i dette markedet, avslutter Ingvaldsen.

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 309