Kommunal byggøkonomi profesjonaliseres

NoIS observerer at det er en sterk utvikling i hvordan kommunene arbeider med byggøkonomi. Det gjelder innenfor mange deler av byggøkonomifeltet, fra budsjettering i tidligfase og styring av byggeprosjekter til LCC og FDV-budsjettering.

Publisert: 2016-06-13 Sist oppdatert: 2016-06-22

I de tidlige fasene arbeides det i mange kommuner godt med konseptutvikling, alternativvurderinger og realistisk budsjettering. Allerede her tas det i økende grad hensyn til LCC/FDV-budsjett, usikkerhet og karbonfotavtrykk ved siden av investeringsbudsjettet.

Underveis i prosjekteringen holdes kostnadssiden oppdatert iht valg som er tatt, nye alternativer vurderes og forslag om utvidelser og endringer avvises høflig – eller tas inn. Hele tiden med kostnad og livssykluskostnader som beslutningsgrunnlag.

ISY Calcus er et kalkyle/analyseverktøy som kan benyttes for disse formålene og betaler tilbake tre ganger for innsatsen: investeringskostnad + LCC/FDV-bud-sjett og klimagassberegning. Løsningen kan benyttes for nybygg og rehab. Det finnes komplette modellprosjekter for barnehage, barneskole, ungdomsskole, vgs, idrettshaller og -baner, utomhusarealer, kontor og bolig m.m.

Under byggingen skal kontrakter følges opp og styres stramt mot forventet sluttkostnad. Til dette benyttes ofte ISY Prosjekt Økonomi. Løsningen gir tydelige signaler ved avvik og en visuell "cockpit" som raskt gir deg oversikt over tilstanden i prosjektet.

Disse kommunene har økt sin byggøkonomi-kompetanse i 2016:
Askøy, Bergen, Bærum, Kongsberg, Kristiansand, Larvik, Oslo, Rælingen, Sola, Trondheim, samt Akershus fylkeskommune.

Profilbilde av Øyvind Norvald Jensen
Øyvind Norvald Jensen
Fagspesialist
 

Nyheter

- av 310