Hytteleverandør med fokus på detaljene

Gjennom en mannsalder har Saltdalshytta – blant annet takket være dyktige medarbeidere og en bevisst satsning på produktutvikling – vokst seg til å bli Norges største og mest solide hytteleverandør. Valg av gode prosjektverktøy som sikrer kontroll rundt produksjon og levering, er avgjørende og viktig for å forsterke selskapets posisjon i markedet.

Publisert: 2015-05-12

Saltdalshyttas hovedkontor ligger på Rusånes i Saltdal, hvor det har vært snekkeridrift i over hundre år.

– Vi var tidlig ute med våre elementbaserte selvbyggerhytter, og siden starten i 1979 er dette konseptet videreutviklet og forbedret til minste detalj, forteller Roar Westgård i Saltdalshytta.

Gjennom årene er produktspekteret utvidet med flere modeller og nye stilarter, og i 2011 sikret oppkjøpet av den tradisjonsrike Røroshytta at de nå også kan tilby laftede hytter av høy kvalitet. Alle hyttene produseres ved selskapets egne fabrikker i Saltdal og på Røros, der både teknisk stab og selgere jobber vegg i vegg med produksjonsarbeiderene.

– Det er svært gunstig for oss å ha kontroll på alle ledd. Det gjør at vi får fulgt hele prosessen tett på, fra bestilling til levering, sier Roar.

Med ISY ByggOffice på laget
ISY ByggOffice fungerer i hovedsak som «prisbanken» til prosjektene hos Saltdalshytta. Systemet danner grunnlaget til forbruket av materialer og varer til hver enkelt hytte eller hus, hvor materialene blir fordelt på elementer, løsmaterialer og pakkelister.

– Det er utarbeidet en referansekodeplan der materialene fordeles til elementproduksjonen og til pakking. Til pakking fordeles materialene til flere pakkestasjoner i forhold til lokalitetene til materialene, forklarer Roar.

– Det er slik at postene i ISY ByggOffice er bygd opp i forhold til DDS tegne-programmet vi bruker. Der henter vi ut mengder, i form av kvadratmeter, stykker og meter. Kvadratmeter benyttes eksempelvis til arealet på vegger. Vinduer beregnes i antall eller stykker.

Roar understreker at funksjonen med materiallister er viktig. Det er med på å sikre at prosjektet får riktig vare og riktig mengde materialer. Listene kan skrives ut direkte fra ordren, noe som gjør prosessen effektiv og oversiktlig internt.

Forenklet logistikk og integrasjon
Saltdalshytta har drevet med leveranse av hytter i mange år, og logistikken er dermed relativt godt innarbeidet. Men som de selv sier er det i alle bedrifter behov for endringer og tilpasninger til nye løsninger.

– Med ISY ByggOffice ble det innført noen endringer og forenklinger, for systemet åpnet for nye måter å løse utfordringer på, sier Roar, og legger til at de er svært godt fornøyde med at systemet hjelper dem til stadig å forbedre effektiviteten.

Integrasjonen mellom ISY ByggOffice og AX-systemet som er i bruk hos Saltdalshytta, har vist seg å fungere godt, ved at importen av vareregisteret som AX-data enkelt lar seg overføre filbasert til ISY ByggOffice.

– En slik overføring av data blir i hovedsak utført en gang i året eller ved prisstigning, og det fungerer slik vi har behov for, avslutter Roar.

 

hytteblogger.no

Saltdalshytta har nylig etablert en egen blogg, kalt hytteblogger.no - for eiere av Saltdalshytta og Røroshytta. Her ønsker de at eiere kan dele erfaringer, tips og opplevelser med andre hytteinteresserte.

– Ideen til denne bloggsiden oppstod etter at vi i lang tid hadde opplevd den enorme entusiasmen, glede og stoltheten folk nærmest koker over med når de planlegger å kjøpe hytte, bygger hytte eller bruker hytta si, forteller de ferske bloggdrifterne.

– Vi har fått servert mange gode historier, ideer og inspirasjon som mange fler kunne hatt nytte og glede av. Det fantes riktignok noen bloggere rundt omkring, men de var ofte vanskelig å finne. Med nettstedet hytteblogger.no håper vi å gjøre det enklere - både for de som blogger, og de som ønsker å skaffe seg ideer og inspirasjon til sitt eget hytteliv.

 

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 310