Fleksibelt proffverktøy sikrer suksess

Multiconsult hadde i lengre tid vært på utkikk etter et planleggingsverktøy som passet til deres ambisjonsnivå. De fant at Microsoft Project ikke var riktig, og endel av de andre proffverktøyene var for tunge i drift og implementering. Men så tok ISY Prosjekt Plan oppmerksomheten.

Publisert: 2015-05-15

– Prosjektstyringsavdelingen jeg leder er en del av Konsernoppdrag, som er Multiconsults kompetansesenter for ledelse og styring av store og krevende prosjekteringsoppdrag, forklarer Espen Bjørshol.

Konsernoppdrag er totalt 65 personer, og har kompetanse på oppdrags-/ prosjekteringsledelse, prosjekt- og kvalitetsstyring, samt strategisk utvikling og forvaltning av metoder og verktøy knyttet til gjennomføring av og produksjon i oppdrag. Prosjektstyring er den største enkeltkomponenten i Konsernoppdrag, med i overkant av 25 medarbeidere som jobber med kvalitets- og prosjektstyring i oppdrag på tvers av selskapet.

– Vi brukte en del tid på å finne rette planleggingsverktøy som kunne skalere godt, forteller Espen.

– Porteføljen til et rådgiverselskap som oss er sammensatt, fra mange små oppdrag til svært store og kompliserte. Da trenger man et verktøy som både er enkelt, og samtidig innehar avanserte funksjoner for spesialistene.

Utrulling og opplæring
– Vi ble oppmerksomme på ISY Prosjekt Plan ganske tidlig i utviklingen, og fikk på plass en versjon uten integrasjon med økonomisystem i starten.

Espen forklarer at de først tilbød verktøyet til sine prosjektstyringsspesialister – og at disse raskt ble operative. Deretter kom integrasjonen med økonomisystemet på plass, og det ble rigget et opplæringstilbud for oppdragsledere og andre interesserte sammen med NoIS.

– Til dags dato har mer enn 200 personer i selskapet vært på kurs, og det er vi svært fornøyde med, sier Espen med et smil.

Det har ikke blitt stilt formelle krav internt om at verktøyet skal brukes, men det har vært satset på at et godt rykte, i form av en positiv intern «jungeltelegraf», vil skape motivasjon hos medarbeiderne til å ta det i bruk av egen interesse.

Potensial for videre utvikling
– Tilbakemeldingene på bruken av systemet er gode. For mange oppleves verktøyet rasjonaliserende i hverdagen. Vi får av og til noen frustrerte henvendelser, men det viser seg stort sett at utfordringene ikke ligger i verktøyet, sier Espen og utdyper i forhold til opplæringen;

– Selv om vi har kjørt opplæring på mer enn 200 personer, så har vi et potensial for å utvikle bruken mer. En del setter stor pris på kursene, som er en kombinasjon av prosjektstyrings- og verktøyopplæring, men som med alt annet så må man raskt komme i gang med å bruke det man har lært.

Espen forklarer at grunnfunksjonalitetene oppleves som gode, samtidig som det nok fremdeles er potensial for videre utvikling for proffbrukerne.

En krevende kunde
Med egne ord kaller Multiconsult seg for en krevende kunde. Men samtidig understreker de at det er en god ting – for de er i kontinuerlig dialog med NoIS med ønsker og spørsmål – og føler at de blir hørt.

– Vi forstår og aksepterer så klart at ISY Prosjekt Plan er et verktøy som stadig er i utvikling, poengterer Espen.

– I det hele så fungerer samarbeidet med NoIS veldig bra. Vi har en nærhet til utviklermiljøet både i forhold til avstand og bransje, så er det lett å ta opp saker og få forståelse for problemstillinger. Jeg tviler på at Bill Gates hadde tatt telefonen om jeg hadde ringt.

Profilbilde av Torger Kjeldstad
Torger Kjeldstad
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310