Ønsker å revolusjonere byggebransjen med nytt verktøy

Bygganalyse har sammen med Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) vært med på å utvikle ISY Calcus 7, et verktøy hvor både byggekostnader, livssykluskostnader (LCC) og CO2-utslipp kan beregnes samtidig.

Publisert: 2014-10-18

calcus 7

ISY Calcus 7 ble lansert i september, og er foreløpig det eneste i verden av sitt slag.

– Den store fordelen med ISY Calcus i prosjekt er muligheten til å gjøre "de tre kalkylene" parallelt, og kun beregne mengder én gang. Dette sikrer at det faktisk er det samme bygget det regnes på i de tre kalkylene, med de samme forutsetningene, sier Jostein Solberg, sivilingeniør i Bygganalyse.

– Når man jobber med en felles analysemodell blir det også enklere å balansere hvordan man optimaliserer byggekostnad, LCC og karbonavtrykk uten tidkrevende koordineringsrunder. BIM-koblingen har også to åpenbare fordeler: Det er raskere å beregne mengdene i prosjekt, og det er enklere å kommunisere kalkylene med oppdragsgiver, sier han.

Vil ha verdens beste verktøy

NoIS og Bygganalyse har hatt et tett samarbeid om kontinuerlig utvikling av ISY Calcus siden 2000. Solberg sier at målet med utviklingen hele tiden har vært å skape en komplett analysemodell for økonomi og miljø. Lanseringen av ISY Calcus 7 med LCC-modulen er en av de største milepelene i programmets utvikling.

– Vi i Bygganalyse har flere mål med å samarbeide med NoIS om ISY Calcus. Først og fremst vil vi ha verdens beste verktøy til kjernevirksomheten vår, byggøkonomisk rådgiving. Tilbakemeldingene vi får når vi viser frem ISY Calcus 7 i utlandet tyder på at dette er noe vi har klart, sier han.

– Vi har også en betydelig faglig gevinst av å jobbe med verktøy- og metodeutvikling. Både de store dypdykkene vi gjør når vi er med på utvikling av nye moduler, og at vedlikeholdet av eksisterende innhold må skje på en profesjonell måte.

Gir mer miljøvennlige bygg

Solberg sier Bygganalyse merker en betydelig interesse for LCC fra den profesjonelle delen av bransjen, og håper tiden er inne for langsiktig økonomisk bærekraftige prosjekter.

ISY Calcus 7 er et godt pedagogisk verktøy om det brukes riktig, og kan brukes til å identifisere de store utslippskildene, og de beste kandidatene til en kuttliste både for miljø og økonomi, mener Solberg.

Tror du den nye metoden vil føre til enda mer miljøvennlige bygg på sikt?

– Klarer man å holde fokuset på å jobbe med de store utslippskildene kan man gjøre en forskjell som faktisk betyr noe. Klarer man å identifisere de rimelige, og kanskje til og med lønnsomme miljøtil-takene, har man kommet godt på vei mot et reelt miljøtiltak som faktisk blir gjennomført.

– Både karbonavtrykk, LCC, og investe-ringskostnad er tett koblet mot areal. Det er ikke en helt lineær sammenheng, men de følger hverandre godt. Mye av

 

Profilbilde av Geir Johansen
Geir Johansen
Gruppeleder Kundeservice - Prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310