ISY ByggOffice Dashboard for prosjektporteføljer

ISY ByggOffice Dashboard er en webbasert løsning som presenterer porteføljer av prosjekter med henblikk på å overvåke økonomien i prosjektene.

Publisert: 2014-10-20

 bo dashboard

ISY ByggOffice Dashboard er en sideapplikasjon til ISY ByggOffice som er vår løsning innen kalkulasjon og produksjonsoppfølging for byggebransjen.

De typiske brukerne vil være ledere og mellomledere som har et overordnet prosjektansvar og som nødvendigvis ikke er bruker av ISY ByggOffice.

Løsningen nyttiggjør seg prosjektdata fra ISY ByggOffice og presenterer nøkkeltall for prosjektene, noe som gir brukeren en intuitiv og rask oversikt over «helsetilstanden» for byggeprosjektene.

Dette gir en leder mulighet til å stille de riktige spørsmålene i forhold til utviklingen i prosjektene for porteføljen.

Noen av rapportene har drilldown-funksjonalitet (få innsikt i underliggende tall) slik at det er mulig å gå i dybden på prosjektene.

Hver enkelt bruker kan opprette sine egne porteføljer, og rapportene som leveres er styrt mot porteføljene.

I første omgang følger det med to rapporter hvor én av rapportene har drilldown og stolpediagram i visningen. Den andre rapporten presenterer økonomiske data tilnærmet likt det vi ser i «Økonomisk analyse» i ISY ByggOffice.

Kontakt oss
 

Nyheter

- av 310