Island ser mot Norge og NoIS

Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Til tross for at finanskrisen for fem år siden førte til en kraftig knekk i islandsk økonomi, gjorde det også til at islendingene ble nødt til å tenke nytt.

Publisert: 2014-07-03

Island

Finanskrisen i 2008/2009 påvirket økonomien i flere europeiske land, og ringvirkningene merkes fortsatt enkelte steder. Til tross for at de fleste av de nordiske landene slapp relativt billig unna da finanskrisen i 2008/2009 gjorde sitt inntog, ble Island hardt rammet og var i praksis konkurs.

Islendingene er nå på god vei til å komme seg på fote igjen, og en viktig del av landets gjenoppbyggingsprosess har vært leveranser av ingeniør- og entre-prenørtjenester til Norge. Flere av de største islandske rådgiverfirmaene, samt en rekke arkitekter og entreprenører, har sett nye muligheter i et attraktivt og stort bygg- og anleggsmarkedet i Norge.

Gjennom etableringer og prosjektsamarbeid med norske aktører leverer islandske selskaper mer en 30 prosent av sine tjenester til det norske markedet.
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har sett muligheter til å komme inn i et nytt marked utenlands, og islendingene har tatt imot selskapet med åpne armer.

Doblet omsetning

NoIS har hatt kunder på Island siden 2000, men i løpet av det siste året har man sett en mangedobling i salg av programvare. For å møte de nye utfordringene i det norske markedet har de islandske selskapene investert i nødvendig programvare som ISY Calcus og ISY G-prog Beskrivelse. Førstnevnte er nyttig i tidligfase vurderinger, analyser og kostnadsstyrt prosjektutvikling. ISY G-prog Beskrivelse brukes av de aller fleste rådgivere og arkitekter for å lage anbudsbeskrivelser. En tidligfase kalkyle fra ISY Calcus kan også importeres og brukes som grunnlag for beskrivelsen.

Tilpasset opplæring

Med ny programvare følger også behovet for grundig opplæring. God kjennskap til programvaren er en viktig forutsetning for å kunne levere gode prosjekter og dokumenter.

Med tanke på at Island kun har 320.000 innbyggere er antallet og størrelsen på de islandske, rådgivende selskapene relativt stort. Selskapene Manvit, EFLA, Verkis og VSO Colsulting, som alle har mellom 60 og 400 ansatte, er noen av de viktigste. Alle selskapene har investert i programvare fra NoIS, og flere har fått tilpasset opplæring i sine egne lokaler i hovedstaden Reykjavik.

Ansatte i Norge

Det rådgivende ingeniørfirmaet Verkis bruker programmene ISY G-Prog Teknikk, ISY G-prog Beskrivelse med BIM og Prosesskoden samt ISY Calcus.

– Vi har fått kursing i alle produkter vi anvender, og våre ansatte har vært veldig fornøyd med disse kursene, sier sivilingeniør og Project Manager Guðmundur Þór Birgisson.

– Vi fikk vårt første oppdrag i Norge i 2009, og siden har virksomheten og antall prosjekter vokst og vokst. I dag har vi omtrent 40 rammeavtaler i Norge,
og mer enn 120 av våre medarbeidere har jobbet med norske prosjekter de siste årene.

Verkis har kontor på Skøyen i Oslo, samt medarbeidere som jobber med prosjekter i Stavanger og Bergen.

Til sammen har mer enn 80 islandske ingeniører fått opplæring i bruk av ISY G-prog Beskrivelse og ISY Calcus. Interessen og entusiasmen har vært stor. Det er tydelig at mulighetene som åpner seg for de som behersker disse programmene er svært attraktive.

I tillegg til opplæring hos nye kunder, inviterte den islandske ingeniørforeningen Verkfræðingafélagi Íslands NoIS til et stort felles seminar for sine medlemmer og oppmøtet var overveldende, med over 50 interesserte tilhørere. Det er åpenbart at islandske ingeniører ser muligheter i Norge.

 

 

Profilbilde av Geir Johansen
Geir Johansen
Gruppeleder Kundeservice - Prosjektstyring
 

Nyheter

- av 310