Standardisering og nye digitale tjenester endrer GIS-hverdagen

Nå innføres nye digitale standarder for forvaltning og bruk av arealplaner, og en ny FKB-standard for forvaltning av kartdata. Norconsult informasjonssystemer (NoIS) har en sentral rolle i all standardisering og innovasjon knyttet til kart- og plandata, og ber kommunene forberede seg på de nye tjenestene.

Publisert: 2022-04-28

KS_infrastruktur geodata_660px.jpg

Nye digitale løsninger for mottak og forvaltning av arealplaner skaper nye muligheter for norske kommuner, innbyggere og utbyggere. Illustrasjon: KS.

– Endringene vil løfte våre løsninger og styrke tjenestetilbudet – både innen offentlig forvaltning, men også for innbyggere og næringsliv gjennom mer helhetlige tjenester, sier Tor Olav Almås, Produktsjef for GIS og kommunal forvaltning.

NoIS leverer i dag forvaltningsløsninger for kommune- og reguleringsplaner, sammen med plandialogløsninger for innsyn i arealplaner. Nå gjøres det en stor jobb for å digitalisere og effektivisere systemene, noe som også gir nye muligheter i programvaren.

Øker kvalitet og sparer tid
En av funksjonene i GIS-løsningen som får en oppgradering, er oppgaver knyttet til mottak og kontroll av planforslag. Også deler av saksbehandlingen knyttet til planbehandling og planregister skal automatiseres.

Det kommer særlig godt med for kommuner som i dag mottar planforslag med plankart sammen med PDF-dokumenter.

– Alle parter vil spare mye tid ved å ta i bruk nye tjenester. Vi kutter en rekke manuelle oppgaver, og får samtidig resultater med bedre kvalitet, sier Almås.

Smidige planprosesser, som lar publikum og høringsinstanser medvirke tidlig, kan gjøre prosjekter langt mer kostnadseffektive for utbygger. Ved å kunne vurdere innspill tidlig, reduseres sjansen for at planen blir avvist og at planprosessene må gjennomføres på nytt.

Erstatter 7000 brev med ett tastetrykk
Den digitale satsingen gir også nye tjenester for varsling av innbyggere, og tillater varsling til alle berørte parter innenfor planområdet.

– Med ny E18 gjennom Sandvika sendte vi varsler til over 7000 parter. Selve utsendingen gikk på 10 minutter og foregikk med noen få tastetrykk, er billigere, mer miljøvennlig og tidseffektivt enn å skrive ut og postlegge 7000 brev med alle vedlegg, forteller Almås.

Ny FKB-standard
FKB, Felles Kartdatabase, er en koordinert tjeneste for datafangst, ajourhold og forvaltning av de mest detaljerte grunnkartene i Norge. For å møte nye brukerbehov og behov for modernisering, foregår det en helhetlig gjennomgang av produktspesifikasjoner for FKB.

Almås forteller at NoIS har vært en aktiv deltaker i standardiseringsarbeidet hos Kartverket, noe som blant annet har ført til gjennomslag for heleid geometri for de fleste objekttyper.

I dag tilbyr NoIS programvaren ISY WinMap for forvaltning og oppdatering av FKB mot en sentral database hos Kartverket. Arbeidet med å fornye programmet i henhold til nye standarder er allerede satt i gang og skal oppdateres i løpet av 2022.

– For oss er det viktig at kommunene også forbereder seg på oppgraderinger som kommer som følge av den nye FKB-standarden. Vi i NoIS ønsker å bidra til at overgangen blir så smidig som mulig, og vil hjelpe brukerne med å lykkes med overgangen, avslutter Tor Olav Almås.

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310