Medvirkningsmagi i Ruter

Lett å bruke, intuitivt og engasjerende. Det er kriteriene til Ruter når de tar i bruk ISY WinMap InnbyggerDialog for å komme tettere i kontakt eksisterende og potensielle kunder.

Publisert: 2021-03-01 Sist oppdatert: 2021-03-12

Bymiljø6_660px.jpg

– Vi er her for Oslo og Viken sine innbyggere, og vi vil gi kundene våre det beste tilbudet vi kan innenfor de rammene vi har å operere med. Da er det essensielt å høre de reisendes meninger og forstå deres behov, sier Lene Jahnsen, strategisk trafikkplanlegger i Ruter.

Å komme tettere på kundene er nettopp grunnen til at Ruter har valgt å ta i bruk ISY WinMap InnbyggerDialog, et verktøy som skal sikre økt innbyggermedvirkning. Målet med programmet er å øke og forbedre kommunikasjonen med innbyggerne digitalt. Programmet tar utgangspunkt i kart, og legger til rette for at brukeren kan komme med innspill knyttet til forslag og løsninger som fremstilles i kartet.

Flere innspill gir bedre planlegging
– Vi trengte å utvikle nye metoder for å komme i kontakt med folk. Vi planlegger naturligvis rutene våre med mål om å møte behovet så godt som mulig, men noen ganger ser vi at vi har behov for flere innspill for å treffe enda bedre, sier Trude Flatheim, som i likhet med Jahnsen jobber som trafikkplanlegger i Ruter.

Flatheim peker også på at det i økende grad er et krav fra Ruter sine eiere at de skal involvere innbyggerne i trafikkplanleggingen.

Mulighetene for kartlegging er mange
– Vi begynner med å teste løsningen på et konkret prosjekt som vi har gående. Der skal vi høste innspill om en mulig linjeomlegging i Oslo, sier Flatheim.

Det første prosjektet testes allerede i mars, og Ruter vil bruke det til å høste erfaring og finjustere verktøyet. Etter påske vil de løpende bruke løsningen i ulike sammenhenger.

– Vi ser for oss at vi også kan kartlegge andre ting enn omlegging på eksisterende ruter, som reisevaner og eventuelle reiserelasjoner som ikke dekkes av dagens tilbud, supplerer Jahnsen.

Åpner horisonten for ny bruk
ISY WinMap InnbyggerDialog har hittil primært blitt brukt av kommuner for å engasjere innbyggere i planprosesser. Per Alhaug er GIS-konsulent i NoIS, og er begeistret over at Ruter tar i bruk løsningen.

– Ruter er fremoverlente som aktivt går ut og søker dialog med innbyggere i Oslo og Viken. Vi synes også at dette er spennende fordi det åpner horisonten for ny bruk og nye brukergrupper. Det er nesten ubegrenset hva man kan bruke løsningen til å få innspill om, og vi er glade for at Ruter går foran, sier Alhaug.

 

Nyheter

- av 310