Dronenes inntog

Droner og programvare for prosessering av bilder har blitt bedre og rimeligere de siste årene. Statens vegvesen har på kort tid blitt et av Norges største brukermiljø på droner og Pix4D.

Publisert: 2021-10-01 Sist oppdatert: 2021-10-05

res_1614259512191_crop_660px.jpg
Trine Salvesen i Statens vegvesen bruker droner og Pix4DMapper til blant
annet tilstandsvurderinger av veier og konstruksjoner

Med økt tilgang til droner har Statens vegvesen sett nye muligheter for datainnsamling som bidrar til å utvikle gode veisystemer. Til dette bruker de blant annet programvare fra Pix4D, som på enkelt vis kartlegger et område ved å fotografere med for eksempel en drone.

– Bruken av Pix4D-teknologi har gitt oss mer informasjon enn det vi hadde før, og programmet forenkler det å lage og dele gode datagrunnlag til analyser. De nøyaktige datasettene og visualiseringene vi får brukes blant annet som grunnlag for kontroll i større veiprosjekter, forteller Tore Magnus Follinglo, ansvarlig leder for dronevirksomheten i Statens vegvesen.

Pix4D-teknologien tilrettelegger for enkel prosessering av dronedata med bruk av fotogrammetri.

– Fotogrammetri har blitt brukt i mange år, men prosessene har blitt mer automatisert etter overgangen til digitale kamera. Pix4D bruker avanserte algoritmer til å gjenkjenne bildemønstre og lage nøyaktige 3D-modeller og høyoppløselige ortofoto, forteller Anders Nesse, fagekspert i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).

Droner der mennesker ikke strekker til
Trine Salvesen jobber i avdeling Geomatikk utbygging i Statens vegvesen, og er sertifisert RO3-pilot. Salvesen ser mange fordeler med dronebruk i områder som ellers er vanskelige å kartlegge. Hun trekker frem en episode der Statens vegvesen skulle inspisere en kulvert under E39 i Kristiansand.

– Vi visste lite om kulverten og hva vi kom til å finne. Eneste vei inn var et mannhull som mest sannsynlig hadde vært lukket siden det ble bygget i 1947. Slike lukkede rom kan ha mangel på oksygen og inneholde farlige gasser, og vi så heller ingen dokumentasjon på at kulverten hadde blitt inspisert siden den ble stengt. Løsningen ble å fly en liten drone med påmontert lykt gjennom mannhullet, forteller Salvesen.

Fremover ser Statens Vegvesen for seg å ta i bruk droner i situasjoner der det kan være viktig å få god oversikt så fort som mulig, som ved trafikkulykker, flom, ras og skred.

God støtte til Pix4D
I forbindelse med innføringen av Pix4D har Statens vegvesen fått opplæring og rådgivning fra NoIS.

– Vi har fått god hjelp fra NoIS, og mangler ingenting når det kommer til praktisk støtte i bruk av programmet, sier Follinglo.

Mange kunder av NoIS har tatt i bruk programvare fra Pix4D de siste årene, og Anders Nesse trekker frem at den gjennomgående tilbakemeldingen er at brukervennligheten og nytteverdien er svært god.

–  Vi er glade for at dronebruk nå blir tilgjengelig for folk flest, avslutter Nesse. 

Profilbilde av Anders Nesse
Anders Nesse
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310