Drammen kommune valgte ISY WinMap som GIS-løsning

Drammen kommune har valgt NoIS som leverandør av geografiske informasjonsløsninger. Leveransen omfatter blant annet kartforvaltning, plandata og innsynsløsninger.

Publisert: 2021-01-27 Sist oppdatert: 2021-01-28

Ypsilon gangbru over Drammenselva_660px.jpg
Ypsilon gangbru over Drammenselva


For kommunen er det viktig med en innovativ og åpen løsning som sikrer muligheter for integrasjoner med egne IT-system, nasjonale fellesløsninger og nye teknologier. I tillegg til dette ønsker Drammen kommune å hente ut gevinster gjennom å effektivisere sin saksbehandling ved bruk av GIS-komponenter. Kommunen hadde delt inn sitt anbud i delkontrakter der NoIS leverte tilbud på 7 av kontraktene og vant samtlige av disse.

Sømløs dataflyt
Leveransen omfatter forvaltning av FKB og matrikkel, landmåling og oppmålingsforretninger, plandata, temadata og analyser og ikke minst innsynsløsning og mulighet for publisering av kartapplikasjoner og 3D.

- Siden ISY WinMap er valgt for alle deler av den geografiske infrastrukturen vil kommunen ha ett felles system som sikrer sømløshet og en god dataflyt mellom applikasjonene uten omfattende konverteringsrutiner, sier Kjell Sandal, markedsansvarlig GIS og kommunal forvaltning i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS).

Medvirkning og innbyggerdialog er også en viktig del av løsningen. Den nye og moderne innsynsløsningen, ISY WinMap GeoInnsyn,  vil være en sentral komponent i tjenester mot innbyggerne.

GIS i skyen
NoIS skal levere løsningen i skytjenesten ISY Cloud. NoIS tar dermed på seg hele driftsansvaret og sørger for vedlikehold, oppdateringer og mulighet for skalering av tjenestene.

Etablering av den nye GIS-løsningen har startet og skal etter opplæring og tilpasninger være i drift fra mai. Avtalen har 3 års varighet med mulighet for ytterligere forlengelse.

- Det er svært gledelig at den nye stor-kommunen har tildelt denne viktige kontrakten til NoIS og vi ser frem til å samarbeide med en fremoverlent kommune, sier Sandal.

Etter sammenslåing av kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen 1. januar 2020 er Drammen kommune Norges syvende største med over 100.000 innbyggere.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310