Digital varsling av planoppstart for E18 Vestkorridoren

Mandag 3. mai fikk mer enn 5 000 grunneiere digitalt varsel om planoppstart i forbindelse med E18 Vestkorridoren i Asker og Bærum. Norconsult er rådgiver for Statens vegvesen, og NoIS har vært sentral i utviklingen av varslingssystemet.

Publisert: 2021-05-04

Medvirkningsportal E18 Ramstadsletta Nesbru_660px.jpg
Berørte grunneiere kan gi innspill til planarbeidet i ISY WinMap InnbyggerDialog. Løsningen er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS).


Norconsult leverer rådgivertjenester for utarbeidelse av reguleringsplan på strekningen Ramstadsletta - Nesbru. Man håper at selve byggingen kan starte i 2025 eller 2026.

Dette er den mest omfattende digitale varslingen Statens vegvesen har gjennomført i egen regi noensinne. Varselet omfatter E18 Ramstadsletta – Nesbru med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad.

Det var vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som «trykket på knappen» og sendte varselet ut til alle eiendommer som ligger innenfor planområdet til E18 Ramstadsletta - Nesbru, som er etappe to i E18 Vestkorridorprosjektet.

Digital håndtering av byggesøknader
Byggesøknaden sto for den digitale utsendelsen av brev til alle berørte parter og høringsinstanser. Løsningen er etablert på tjenesteplattformen til KMD og DiBK og bruker Altinn for forsendelser av varsler. Byggesøknaden sørger for digital dialog med alle interessenter og henter også inn tilbakemeldinger gitt i Altinn slik at innspillene samles på ett sted.

- Planvarsling med Byggesøknaden har vært en stor suksess siden driftsstart 13. januar 2021. Løsningen er allerede tatt i bruk på 60 ulike reguleringsplaner og det er sendt godt over 10.000 brev, sier prosjektleder og forretningsutvikler i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), Tor Olav Almås.

Medvirkningsportal
Som en del av arbeidet med å øke medvirkningen i prosjektet, har NoIS utviklet medvirkningsportalen ISY WinMap InnbyggerDialog, mens Norconsult har bidratt på innholdssiden. Denne ønsker man at grunneierne tar i bruk for å hente ut informasjon om prosjektet og gi innspill til planarbeidet som settes i gang.

– Å gjøre det på denne måten betyr at man sparer tid, og det bidrar helt konkret til digitalisering, samarbeid og bærekraft. Det sikrer også at berørte grunneiere får gode muligheter for medvirkning på en digital plattform, slik at relevante innspill fanges opp og hensyntas før de endelige planene legges, sier Ola Greiff Johnsen, konserndirektør for Digitalisering i Norconsult.

Oppdragsleder Bent Ånund Ramsfjell fra Norconsult var med på lanseringen:

– Prosjektet skal være et digitalt utstillingsvindu. Vi er veldig glade for at Statens vegvesen har lyttet til Norconsults forslag om digital planvarsling og medvirkningsprosess. Portalen er et viktig bidrag for å sikre en demokratisk og involverende prosess, sa Bent Ånund Ramsfjell.

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310