Sammen om bedre og mer miljøvennlig renovasjon

17 kommuner i Midt-Norge slår renovasjonstjenestene sine sammen for å takle fremtidens avfall, med ny teknologi og høyere miljøgevinster.

Publisert: 2020-10-12 Sist oppdatert: 2021-02-01

Resirkuleringstegn - med div. søppel_660x360px.jpg

Fusjon av renovasjonsselskaper

1. januar 2020 slo Envina IKS, Hamos Forvaltning IKS og Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR) seg sammen og dannet ReMidt IKS. Det nye renovasjonsselskapet jobber for bedre avfallshåndtering og renovasjonstjenester til 130.000 innbyggere, og driver med alt fra bruktbutikk til slamtømming.

– Målet er at alle skal få et like godt renovasjonstilbud, noe som tidligere har variert veldig fra kommune til kommune, sier Mariann Eldegard, teamleder for ReMidts kundesenter.

Støtte fra NOiS ved samkjøring av data og systemer

Fusjonen av selskapene har krevd en samkjøring av mange systemer og mye data. Til dette har ReMidt fått støtte av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS). Sammenslåingen startet med en turné rundt i alle kommunene for å hente ut dataen som lå i alle de gamle gebyrdatabasene. I tillegg måtte teamet også ut i felten for å registrere mange dunker og beholdere manuelt. NoIS spilte også en viktig rolle i å organisere all dataen som ble hentet inn.

– Under sammenslåingen av de tre selskapene ble det klart at det var mange ulike måter å gjøre ting på i de forskjellige kommunene. Det var ikke bare-bare å sørge for at alle de 130.000 innbyggerne fikk en smidig løsning, forteller Torvid Pettersen, oppdragsleder i prosjektet fra NoIS.

Mye tid spart med ISY ProAktiv

ReMidt bruker ISY ProAktiv, en komplett løsning for kommunal forvaltning levert av NoIS. Før sammenslåingen var både Envina og Hamos brukere av ISY ProAktiv, og programmet ble derfor et helt naturlig valg å fortsette med for ReMidt.

– Det var en styrke for hele prosjektet at ISY ProAktiv var kjent for både Hamos og Envina. De hadde stor forståelse for helheten, og kunne bidra med sin kunnskap og erfaring inn i prosjektet. Dette gjorde onboardingen med NIR smidig og effektiv, forteller Guru Husdal Sørli, rådgiver i NoIS.

Selv om ReMidt allerede har gjennomgått én stor forandringsprosess, har de fortsatt nye og store oppgaver å ta fatt på. Arbeidet som skal legges ned denne høsten kommer til å gjøre at ReMidt i 2021 kan drifte enda mer effektivt, og at alle innbyggerne i alle kommunene skal få et like godt tilbud.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310