NoIS med foredrag på The World Urban Forum (WUF) i Abu Dhabi

Anders Nesse holdt i går et foredrag om bruk av geodata for å oppnå FN’s bærekraftsmål på WUF10, en internasjonal konferanse om bærekraftig urbanisering som arrangeres i Abu Dhabi 8.-13.2.

Publisert: 2020-02-11 Sist oppdatert: 2021-02-01

Anders Nesse på WUF10_crop_660px.jpg
Anders Nesse fra NoIS på talerstolen på The World Urban Forum (WUF) i Abu Dhabi

Ønsker økt bevissthet rundt bærekraftig urbanisering

FN opprettet i 2001 WUF som et internasjonalt forum for å diskutere viktige spørsmål knyttet til den raske urbaniseringen verden står overfor. Aktuelle spørsmål som drøftes på konferansen er hvordan urbaniseringen påvirker samfunn, byer, økonomier, klimaendringene og politikk. Å øke bevisstheten rundt bærekraftig urbanisering - gjennom en åpen og inkluderende debatt og erfaringsutveksling, er et av hovedmålene med WUF.

Geodata som beslutningsgrunnlag

Kartverket var vertskap for en av sesjonene på WUF10, der Anders Nesse holdt sitt innlegg. Temaet for sesjonen var integrering av geodata som et virkemiddel for å støtte smarte og fleksible samfunn. Bruk av geodata og ny digital teknologi endrer allerede måten vi planlegger, utvikler, administrerer og overvåker smartere og mer fleksible byer, tettsteder og samfunn på.

Anders Nesse trakk i sitt foredrag blant annet frem casestudier fra utviklingsprosjekter i Kirgisistan, Moldova og Georgia, der han på vegne av Kartverket har deltatt i en rekke prosjekter over flere år. Studiene viser at bruk av digitale verktøy og geodata gjør det mulig å støtte de svakeste gruppene i samfunnet. Tilgang til grunnleggende geodata er nemlig avgjørende for å ta gode, faktabaserte beslutninger. På den måten bidrar geodata til mer bærekraftig styring og planlegging.

- Avanserte sensorer fra satellitt, fly og drone gir oss nyttig og nødvendig informasjon for å kunne fatte de riktige beslutningene, sier Anders Nesse.

Kartverkets påstand om at geodata er nøkkelen til å kunne bygge bærekraftige byer og sterke distrikter ble diskutert av blant annet norske politikere, embetsfolk, ambassadører og vikarierende kartverkssje på WUF10.

Profilbilde av Anders Nesse
Anders Nesse
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310