NoIS-ansatt mottok pris for beste masteroppgave innen geomatikk

Hvert år deler GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene ut pris for beste master- og bacheloroppgave innen Geomatikk. Even Grøtte fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har fått tildelt prisen for beste master i 2019 for en oppgave om nøyaktig stedfesting av BIM i en digital byggesøknadsprosess.

Publisert: 2020-06-18 Sist oppdatert: 2021-02-01

IMG_5766_660px.jpg
Både Even Grøtte (t.v.) og veileder Lars Eggan i NoIS synes det er stas med prisen for beste masteroppgave innen Geomatikk.

Interessant, fremtidsrettet og viktig

Prisen deles hvert år ut på Geomatikkdagene som er den sentrale konferansen for geomatikkbransjen. Årets samling for kommuner, offentlige etater, bedrifter og studenter ble i år avlyst på grunn av korona-situasjonen. Seansen ble derfor gjennomført som webinar 18. juni hvor vinnerne presenterte sine oppgaver.

Juryen, bestående av Tone Kristiansen og Einar Jensen fra Kartverket, uttaler følgende om oppgaven til prisvinneren:

Oppgaven er interessant og fremtidsrettet og behandler et område som er viktig for å lykkes med "digitalisering". Oppgaven er strukturert og lettlest og gir temaet en god behandling.

Bidrag i utviklingen av integrasjon mellom GIS og BIM 

Stadig flere offentlige prosesser skal digitaliseres og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har gjennomført ulike FoU-prosjekter som har som mål å effektivisere byggesøknadsprosesser både gjennom digitale søknadsløsninger og kommunal saksbehandling. DiBK har i den forbindelse utviklet en validator som setter krav til innhold i BIM- og IFC-filer som benyttes som overføringsformat. Det er i dag utfordringer knyttet til geografisk stedfesting av BIM som er en forutsetning for å kunne bruke BIM til kommunal saksbehandling og forvaltning av matrikkel og kartdata i forbindelse med byggesaksbehandling.

Masteroppgaven undersøkte utfordringer med bruk av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i en digital byggesøknadsprosess, med fokusområde på korrekt geografisk plassering av BIM. Det ble også sett på hvordan geografisk posisjon bør angis, og hvilke referansesystem som bør anvendes. I tillegg ble det utviklet en georeferert prototype.

- Integrasjon mellom GIS og BIM er definitivt et område som har fremtiden foran seg og hvor det stadig skjer utvikling. Og der ville jeg være med å bidra, sier Even Grøtte om hvorfor han valgte dette temaet på masteroppgaven sin.

Masteroppgaven ga fast stilling i NoIS

Grøtte har studert Ingeniørvitenskap og IKT med spesialisering i geomatikk ved NTNU. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Trondheim kommune og NoIS. Lars Eggan, senior systemutvikler i NoIS, har vært veileder for Grøtte og er glad for valg av tema på oppgaven.

- BIM til bruk i GIS er et veldig aktuelt tema og vi i NoIS vil ha stor nytte av jobben Even har gjort fremover, sier Eggan.

Etter masteroppgaven fikk Grøtte fast stilling i NoIS og hvor han jobber som GIS-konsulent og utfører varierte kundeoppdrag knyttet til NoIS sin GIS-programvare ISY WinMap, som installasjoner, konfigurering og opplæring. I tillegg jobber han med oppgaver knyttet til testing av programvaren, brukerstøtte, samt generell rådgivning innen GIS både eksternt og internt mot moderselskapet Norconsult AS.

Vi gratulerer Even med prisen!

Profilbilde av Lars Eggan
Lars Eggan
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310