Gjør fremtidens byggeprosjekter mer tilgjengelige

En arbeidsgruppe ledet av Trondheim kommune har sett nærmere på hvordan kommunal saksbehandling kan gjøres tilgjengelig for «alle».

Publisert: 2020-05-20 Sist oppdatert: 2021-01-28

iStock-463026893_660px.jpg

Mål om å være en datadrevet organisasjon

– Vi ønsker å være en datadrevet organisasjon. Da må vi sikre oss at vi har de verktøyene og dataene som er effektive å bruke i det daglige, og som gir gode svar til alle interesserte, fra innbyggeren til politikeren, sier Otto Richard Eide, Fagleder IT Byutvikling i Trondheim kommune.

Arbeidsgruppen, som Eide og flere kolleger deltok i, som har kommet frem til en nasjonal visjon om å bruke byggesaks-BIM som informasjonsbærer. Da kan utbygger, innbygger, politiker og saksbehandler i kommunene forstå, behandle og samhandle om nye byggeprosjekter i 3D langt mer effektivt enn i dag.

Prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. KS, Kartverket og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har vært en del av arbeidsgruppen.

Selvbetjening av digitale 3D-kart

Visualisering av BIM forbindes først og fremst med bruk av ulike BIM-visere som ikke kommuniserer med eksisterende verktøy for kommunal saksbehandling. For at brukeren skal kunne se modellen i sammenheng, må modeller av terreng og bebyggelse importeres inn i BIM-modellen.

– I fremtiden ønsker vi at BIM-modellene automatisk visualiseres gjennom en 3D-modell, slik at vi får flyttet forvaltningsnivået til et mer detaljert nivå enn i dag. Det vil også gjøre det mer oversiktlig og enklere for allmenheten og følge med på byggesaker. Målet vårt er at også «ikke-BIM-kartkyndige» enkelt kan få svar på det de lurer på ved en byggesak, for eksempel hvordan nabobedriften planlegger å utvide bygget, sier Eide.

Minimerer menneskelige feil – og tidsbruk

En annen positiv effekt arbeidsgruppen har identifisert, er potensialet for å spare tid i den offentlige forvaltningen. I dag inneholder minst 40 prosent av byggesøknadene feil, på grunn av måten søkerne fyller inn opplysningene manuelt.

– Vårt estimat viser at Trondheim kommune kan spare to til tre dagsverk per byggesak for nybygg, ved å automatisere søknadsprosessen. I hovedsak fordi mulighetene for feil minimeres, sier prosjektleder og forretningsutvikler i NoIS, Tor Olav Almås.

NoIS har arbeidet parallelt med å oppdatere sin programvare slik at det er mulig å ta i bruk BIM som vedlegg i en byggesak. Oppdateringen med en ny versjon av løsningen ISY WinMap gjør at saksbehandlere kan automatisere oppdatering av den sentrale matrikkelen. Det gir bedre datakvalitet og sikrer at samme informasjon flyter hele veien fra innsendt søknad til ferdig behandling.


Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/20 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 309