Byggesøknaden tar over for ByggSøk

Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, stenger ByggSøk for nye søknader fra 1. oktober 2020 og den nye og moderne søknadsløsningen Byggesøknaden overtar.

Publisert: 2020-09-23 Sist oppdatert: 2021-01-28

bilde LinkedIn_660px.jpg

Ny og moderne søknadsløsning

Byggesøknaden er en av søknadsløsningene som har fått konsesjon fra DiBK og er utviklet som en ny og moderne søknadsløsning som overtar for ByggSøk. Løsningen benytter DiBK sine tjenester for kontroll og validering og Altinn for distribusjon av digitale skjema. Byggesøknaden har vært i markedet siden høsten 2018 og har allerede mange brukere, spesielt for digital nabovarsling.

Løsningen benytter DiBK sine tjenester for kontroll og validering og Altinn for distribusjon av digitale skjema. Byggesøknaden har vært i markedet siden høsten 2018 og har allerede mange brukere, spesielt for digital nabovarsling.

God prosessflyt for mer effektive byggeprosjekter

Byggesøknaden er utviklet med tanke på god prosessflyt og gjenbruk av data fra nabovarsel over til søknader. Løsningen fjerner mange flaskehalser for ansvarlig søker og er et effektivt verktøy i hele byggeprosjektet. Alle søknadsskjema kontrolleres før innsending og løsningen tillater ikke at du sender skjema som ikke er komplett. Dette gir bedre kvalitet og mindre behov for endringer og oppfølging mot kommunal saksbehandling. Det gjør at du som ansvarlig søker sparer tid og kostnader i hele byggeprosjektet.

Smidig dataoverføring fra ByggSøk til Byggesøknaden

ByggSøk stenger for nye søknader fra 1. oktober. Alle brukere av ByggSøk må derfor gå over til ny søknadsløsning. Byggesøknaden er forberedt for dette og tilbyr import av data fra prosjekter lagret i ByggSøk. Prosjektene vil være tilgjengelige frem til 31. desember 2021, så det gir ansvarlig søker god tid til å flytte prosjekter over til Byggesøknaden.

Med Byggesøknaden får du en smidig overføring av data. Har du sendt ramme- eller ettrinnssøknad fra ByggSøk så kan du fortsette søknadsløpet i Byggesøknaden slik:

  • Eksporter søknad fra ByggSøk
  • Les inn skjema for Igangsettingstillatelse, Midlertidig brukstillatelse eller Ferdigattest
  • Gjennomføringsplanen følger selvsagt med
  • Opprett nytt prosjekt automatisk eller lagre i et eksisterende prosjekt i Byggesøknaden

Bransjens mest funksjonelle søknadsløsning

Våre brukerundersøkelser viser at Byggesøknaden er den mest smidige og funksjonelle søknadsløsningen. Løsningen er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) i samarbeid med Ambita. Vi benytter aktivt sentrale brukere i Norconsult som pilot-brukere i utviklingen av løsningen. Dette gjør at Byggesøknaden er tilpasset behovene til ansvarlig søker i alle typer prosjekter. Byggesøknaden er et nytt og spennende verktøy som effektiviserer hele søknadsprosessen med flere dagsverk.

Les artikkel om hvordan Norconsult kutter 2-3 dagsverk pr. søknad ved bruk av Byggesøknaden.

www.byggesoknaden.no

For informasjon se https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/byggsok-stenger-hosten-2020/

Profilbilde av Hanne Rognstad
Hanne Rognstad
Rådgiver
 

Nyheter

- av 310