Lagrer data med et klikk i kartet

AF Gruppen og NoIS har utviklet en kartløsning som forenkler byggeprosjektenes dokumenthåndtering og hever kvaliteten på dataregistrering betydelig.

Publisert: 2019-10-04 Sist oppdatert: 2019-10-08

e39_kristiansandaalgaard_660px.jpg

Samferdselsprosjekter produser enorme mengder dokumenter som må merkes på en slik måte at de enkelt kan finnes igjen. Akkurat dette er en stor utfordring i arbeidet med ny E39 mellom Kristiansand og Mandal, der Nye Veier er byggherre og AF Gruppen har totalentreprise.

NoIS og AF Gruppen har derfor utviklet et nytt GIS-basert verktøy for å registrere opplysninger om alt av dokumenter som produseres under byggingen av den nye motorveien.

– Verktøyet hjelper oss med å kode opp informasjonen riktig i henhold til byggherrens krav, og koble dataene opp mot andre datakilder, sier Inge Handagard, fagsjef VDC for AF Anlegg.

Gjør alt søkbart
GIS-data er en digital representasjon av objekter i den virkelige verden, som veier, bruer, kryss og høyder. NoIS leverer en tilpasset versjon av programvaren ISY Prosjekt, en samhandlingsløsing som fungerer som et utvidet prosjekthotell, og som skal utgjøre en egen innsynsløsning integrert med BIM.

– Å finne igjen alle dokumentene er krevende. Før hadde du bare et nummer eller navn og i beste fall kategori. Nå er alt søkbart. Det innebærer at du har sporbarhet på hva som er gjort og når, og får kategorisert dokumentasjonen. Og når du går over til driftsfasen er alt av dokumentasjon arkivert og strukturert og gjenfinnbart, sier Tor Olav Almås, forretningsutvikler i NoIS.

Nye løsninger i kjent format
Den nye løsningen er AF Gruppens svar på å innfri kravene Nye Veier stiller på sluttdokumentasjon. Applikasjonen forenkler prosessen med å legge til obligatoriske metadata i prosjektdokumentene.

– Vi sparer brukeren for veldig mye manuelt arbeid, selv om vi ikke får bort alt. Vi må nok kode inn dokumentasjon i et sted mellom 50 000 og 300 000 dokumenter. Kan vi bruke ett minutt i stedet for to minutter per dokument, sier det seg selv at vi har en stor oppside, sier Handagard.

AF Gruppen og NoIS kjørte en iterativ arbeidsprosess hvor NoIS har utviklet prototyper underveis, som ble testet av ansatte i AF. AF har lagt stor vekt på å få en smidig prosess og lite opplæringsbehov for brukeren, og at prosessen skulle kunne gjennomføres med færrest mulig tastetrykk.

Innovativt samarbeid
Nå vil AF videreforedle produktet. Selve kartklienten er basert på ISY WinMap GeoInnsyn, men bortsett fra denne er resultatene av utviklingen et produkt AF kan sette opp og bruke på nye prosjekter.

– I prosjekter med høye krav til metadata og digital kodestruktur gir dette oss et konkurransefortrinn. Da har vi allerede en god løsning som vil hjelpe oss, særlig der mye informasjon er knyttet til lokasjon, og i tilfeller der vi har et nytt prosjekt som kobler seg til BIM, sier Handagard.

FAKTA:
I oktober 2018 startet anleggsarbeidene med bygging av ny parsell på E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst. Her skal det bygges 20 kilometer med ny trafikksikker, firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t.

• Oppdragsgiver: AF Gruppen Norge AS
• Byggherre: Nye Veier AS

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310