Kartmagi i Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har i en årrekke bidratt sterkt til utviklingen av NoIS sine GIS-løsninger. Kommunen har nå tatt de digitale tjenestene et skritt videre, og synkroniserer både plan- og kartdata til andre parter.

Publisert: 2019-05-29 Sist oppdatert: 2019-06-24

Geodatasjef Kåre Conradsen viser kart og planer i utvalg for bygge- og arealplansaker i Tønsberg kommune.

Tidligere brukte Tønsberg kommune store ressurser på å kvalitetssikre og overføre plan- og kartdata til nasjonale systemer, med det seneste året har plandataen blitt automatisk synkronisert til Kartverket. Geosynkronisering gjør at ferske plandata blir tilgjengelig for alle.

– Sammenliknet med hvordan data ble overført tidligere, er dette magisk, sier geodatasjef Kåre W. Conradsen, som sammen med en rekke dyktige medarbeidere har lang erfaring med utvikling av geodatatjenester i Tønsberg kommune.

Tilbakeblikk
Digitalisering av tjenester i offentlig sektor har lenge vært et viktig tema. Tønsberg, som første kommune i landet, hadde allerede i 2000 en kartportal på Internett. Kartportalen var tilgjengelig for offentlig saksbehandlere, politikere, næringsliv og innbyggere. Løsningen, ISY WinMap WebInnsyn, ble utviklet av NoIS i nært samarbeid med Tønsberg kommune, og presenterer oppdaterte kartdata, eiendomsinformasjon og arealplaner.

Tønsberg kommune bidro videre til utviklingen av ISY WinMap PlanDialog i 2007 – en egen modul for arealplaner i WebInnsyn, med integrasjon mot sak og arkivsystemet Acos. Her viser kartbildet plandata med alle saksdokumenter, statuslinje med framdrift for hele planprosessen og mulighet for å gi innspill direkte til saksbehandler.

– Vi har også tatt i bruk ISY WinMap GeoInnsyn, som er designet spesielt for rask visning av oppdaterte plan- og byggesaker og er velegnet for mobile enheter, sier Conradsen.

Transparent kommune
Tønsberg kommune har scannet historiske byggesaksarkiv internt med eget personell som har høy kompetanse på håndtering av dokumenter og geografisk informasjon. Dette datasettet er nå tilgjengelig som eget kartlag i GeoInnsyn, sammen med byggesakene fra sak/arkiv.

– Hele verden kan dermed ha tilgang til alle dokumenter i den kommunale bygge- og arealplansaksbehandlingen, og under politiske utvalgsmøter for bygge- og arealsaker bidrar geodataavdelingen med visning av kart- og plandata, skråbilder og 3D-presentasjoner, forteller Conradsen.

Ved forrige årsskifte ble appen «Nye Tønsberg kommune» satt i drift. Appen gjenbruker mange av tjenestene fra kommunens hjemmeside og kartportalen har en sentral rolle.

– Disse effektive tilgangene til informasjon om saksbehandling kan i høy grad bidra til å skape en transparent kommune og gi økt medvirkning fra innbyggerne i lokaldemokratiske prosesser, mener Conradsen.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 01/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310