Bytter ut våte ark med digital saksflyt

Vestre Toten kommune har spart seg for mye tidsbruk og mange våte ark ved å ta i bruk den nye digitaliseringsløsningen ISY WinMap MobilOppmåling for oppmålingsforretninger.

Publisert: 2019-10-07 Sist oppdatert: 2019-10-08

MobilOppmåling2_fixed_660px.jpg

Dagene der kommunenes landmålere måtte ut i felten med en bunke papirer er over. Landmålerne i Vestre Toten kommune har tatt i bruk ISY WinMap MobilOppmåling for å utføre digital dokumenthåndtering ute på oppmålingsforretningen i felt.

– Den digitale saksflyten gjør at arbeidet blir mindre omstendelig og tidkrevende. Dessuten er det jo en ekstra fordel at noen vanndråper på et nettbrett ikke gjør noen skade på sakspapirene, mens de samme dråpene på et ark ville gjort det umulig å skrive på det i det hele tatt, sier landmåler Kjetil Naterstad i Vestre Toten kommune.

Løsningen legger til rette for en heldigital prosess for alt fra søknad til signering. Via en nyutviklet app vil landmåleren kunne følge dokumentflyten og hente ut all informasjon på nettbrettet sitt.

Sikrer «papirene» i felt
Eiendomsoppmåling er et kommunalt forvaltningsansvar. Etter at kommunen har gjort et vedtak på søknaden, er det eiendomslandmåleren i kommunen som utfører vedtaket i praksis. Men før landmåleren kan dra ut i felt for å måle opp de nye tomtegrensene, starter vedkommende arbeidet på kontoret, med blant annet søknaden, vedtaket og situasjonsplaner foran seg. Før måtte landmåleren skrive ut og ta med alle dokumentene ut.

– I tillegg til de allerede eksisterende dokumentene, produserer også en landmåler en rekke dokumenter underveis i oppmålingsforretninger. Det har vært mange papirer å holde styr på ute i marka, sier Naterstad.

Samler alt
Den nye løsningen samler alt på et sted. Dermed er det enkelt å redigere saksdokumenter i forkant eller etterkant av en oppmålingsforretning.

– Når vi har laget en sak i OppmålingsDialog og har produsert et varsel for oppmålingsforretning, blir saken også opprettet i appen. Her har vi mulighet til å gjøre endringer og legge til vedlegg og alt man tidligere måtte ha på papir. Alt sendes direkte til saksbehandlingssystemet vårt og ligger klart til gjennomgang når vi kommer tilbake til kontoret, sier Naterstad.

Programvaren fungerer uavhengig av hva slags kartløsning kommunen benytter.

Kan lære av Vestre Toten
På den andre siden av Mjøsa, har NoIS’ GIS-konsulent Per Alhaug tidligere selv jobbet som landmåler i Stange kommune. Alhaug har vært involvert i utviklingen av ISY WinMap MobilOppmåling.

– Det vi ser er at kommunene kan henge litt etter på digitaliseringen, noe som skaper brudd i den digitale informasjonsflyten. Vestre Toten kommune har vært veldig opptatt av mulighetene digitaliseringen gir, og det tror jeg det er mange kommuner som kan lære av på dette feltet, sier Alhaug.

Lyst til å lese mer? I ISYnytt 02/19 finner du en utvidet versjon av denne artikkelen.

2019
 

Nyheter

- av 310