Smidig løsning på utplassering av 20.000 dunker

HIM sin nye returordning for glass- og metallemballasje innebar utplassering av 20.000 dunker i fem kommuner. De er fornøyde med at den omfattende jobben ble løst på en effektiv, billig og miljøvennlig måte.

Publisert: 2018-03-15

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) har ansvar for lovpålagte oppgaver innen blant annet renovasjon og gjenvinning i kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.

Utplassering av så mange dunker, i et vidstrakt område er en stor jobb. De etablerte kjørerutene ville ha innebåret mye kjøring med tomme biler.

- Vi er opptatt av å unngå unødvendig tomkjøring. Både for å verne om miljøet, men også for å holde kostnadene, og dermed renovasjonsavgiften så lav som mulig, forteller Kjartan Torvestad som har vært ansvarlig for prosjektet i HIM.

HIM tok derfor kontakt med NoIS for å finne den beste måten å gjøre jobben på.

Tenkte utenfor boksen
Guru Husdal Sørli som har vært prosjektleder i NoIS, berømmer et godt samarbeid med HIM i planleggingen av prosjektet.

- Siden vi ikke kunne benytte eksisterende rutemønster måtte vi tenke utenfor boksen. HIM var her åpne for nye løsninger hvor vi dro inn andre verktøy for å løse prosjektet på best mulig måte, sier Sørli.

- Istedenfor å frakte alle dunkene ut fra ett sentralt lagringssted, fant vi i samarbeid ut at det ville være mest hensiktsmessig å frakte alle dunkene ut til noen sentralt plasserte lokasjoner med trailer. Selve utplasseringen skulle gjøres ut fra disse lokasjonene med mindre lastebiler med bedre fremkommelig, forteller Torvestad.

Kjørerutene ble tegnet inn i Norgeskart.no som NoIS har utviklet for Kartverket. I nært samarbeid med HIM fant NoIS deretter hvilke eiendommer som tilhørte de spesifikke kjøreruter for selve utplasseringene fra hver lokasjon.

Smidig utkjøring
Ved utkjøring av beholderne benyttet HIM feltverktøyet ISY ProAktiv Mobil Tømming.

Sjåførene fikk dermed kjøreruten med hver utplasseringsadresse vist i en kartapplikasjon på et nettbrett. Etter hvert som hver dunk ble utplassert, kvitterte sjåførene ut leveransen. På denne måten var det enkelt å holde oversikten over hva som var gjort og ikke, både for sjåfør og prosjektmedarbeidere underveis i prosjektet.

ISY ProAktiv Mobil Tømming har innebygd automatisk avviksregistrering. Det vil si at all registrering i felt skjer på en nettbrett og at de på kontoret kan følge opp alt i sanntid på desktopversjonen av ISY ProAktiv.

Særdeles vellykket
Utsetting av de nye dunkene ble igangsatt 15. august, og allerede 15. desember var jobben unnagjort.

- NoIS evnet å tenke nytt, og hadde gode systemer som ble tilpasset vårt behov. Dette har vært en suksess, og vi valgte å bruke den samme fremgangsmåten når vi skulle lage nye kjøreruter for den generelle renovasjonen, avslutter Torvestad.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310