Pilotkommune sparer mye tid med sentral lagring av FKB

GIS-samarbeidet på Fosen oppdaterer nå sine kartdata direkte fra ISY WinMap til en sentral database hos Kartverket. Åfjord kommune var en av pilotkommunene på løsningen.

Publisert: 2018-03-02

Felles kartdatabase (FKB) ble etablert på 90-tallet. Databasen er et felles kartgrunnlag som dekker kommunene, Statens vegvesen, energiverkene, Kartverket, Telenor og landbruket sitt behov for kartdata. Disse partene har dannet et samarbeid som heter Geovekst. Via Geovekst har partene et ansvar for å lagre, drifte og oppdatere de ulike datasettene i kartdatabasen.

Bakgrunn for utviklingen av ny løsning
Inntil nylig har brukere av kartdata vært avhengige av å hente ut kartdata, gjøre eventuelle endringer for deretter å sende dette tilbake igjen til Kartverket. Dette har vært tidkrevende og tungvint, og medført at de sentrale kartdatabasene aldri har vært helt oppdaterte. Geovekst-samarbeidet så behovet for mer oppdaterte og bedre kvalitetssikrede kartdata, og vedtok i 2015 utvikling av en sentral lagringsløsning. Sentral lagring vil gi ferskere data til alle brukere.

ISY WinMap Sentral FKB
NoIS har utviklet en egen modul som håndterer oppdateringen mot Sentral FKB gjennom et eget redigeringspanel. I tillegg er løsningen integrert mot Matrikkelen slik at brukeren kan oppdatere kartdata og matrikkelinformasjon i samme operasjon.

Løsningen benytter on-the-fly låsing av objekter når man aktiverer redigering og det er ingen låsing av store områder, kun de objektene som er berørt låses.

Med den nye komponenten foretas det også kontroll og validering av geometri og egenskaper slik at man unngår å lagre feil i den sentrale databasen.

Kommunenes databaser vil ved hjelp av tjenesten Geosynkronisering alltid være synkronisert med den sentrale databasen siden alle endringer flyter tilbake til den lokale basen.

Oppdaterte og kvalitetssikrede data
Private og offentlige brukere av FKB vil nå få tilgang til data som er løpende oppdatert og som er kvalitetskontrollert gjennom løsningen.

Sentral lagring legger også grunnlag for å jobbe mer systematisk med kvalitetsheving av datainnholdet på nasjonalt nivå. Systemet gir dessuten mer homogene data på tvers av kommunegrenser.
I og med at dataflyten automatiseres, slipper man å eksportere og importere data for å oppdatere databasene både hos kommunene og Kartverket.

Veldig positiv
Trude Iversen Hårstad som er ansvarlig for kart og oppmåling i Åfjord kommune, er fornøyd med løsningen. Åfjord kommune, som er en del av Fosen-samarbeidet har vært én av to pilotkommuner fra Fosen og Sør-Hedmark.

- Jeg merker allerede at jeg sparer mye tid på å hente ut kartdata og sende inn endringer. Tidligere har det vært mange vendinger og vi har lenge etterspurt en felles database vi kan arbeide mot, forteller hun.

Selv om løsningen er ny, og innebærer nye rutiner og noe opplæring, er det fleste positive erfaringer.

- Ved innføring av SFKB er det du trenger av funksjonalitet samlet under en fane og det gjør det lettere å komme i gang med oppdatering av kartdataene. Integrasjon med matrikkelen fungerer veldig bra, mener hun.

Hårstad kommer også med et godt råd for kommunene som nå skal i gang.

- Ikke vent med å involvere IT-avdelingene. Det er praktisk at diskplass, åpning i brannmurer og annet er i orden slik at ikke implementeringen stopper opp på grunn av interne begrensninger, råder hun.

- Vi fikk rettet opp og justert mye i pilotprosessen slik at løsningen nå fungerer godt. Vi har selvsagt ønsker til enda mer funksjonalitet men det regner vi med kommer i neste versjon, avslutter hun.

Har din kommune innført Sentral FKB?
Rundt 70 kommuner er i gang eller har allerede bestilt ISY WinMap Sentral FKB for innføring i 2018. Målet er at 80% av kommunene skal oppdatere sine FKB-data direkte i Sentral FKB innen 1. desember 2018.

Ønsker din kommune å komme i gang er det bare å ta kontakt med GIS-avdelingen i NoIS.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310