Ny løsning for byggesøknader rulles ut i norsk byggebransje

Ambita og NoIS satser på en ny profesjonell tjeneste for byggesøknader. Målet er å forenkle byggesøknadsprosessen slik at saksgangen fra planlegging til ferdig godkjent byggesøknad er heldigital.

Publisert: 2018-10-01 Sist oppdatert: 2018-11-20- Målet er å utvikle markedets mest komplette og lønnsomme løsning for byggesøknad, sier forretningsutvikler i NoIS Tor Olav Almås.

- Første versjon av nye løsningen testes nå ut på utvalgte kunder i Norge, og foreløpig ser testresultatene veldig bra ut, sier han.

Nå har vi lykkes med å få på plass en viktig og sentral del av søknadsprosessen – nemlig heldigital nabovarsling. Nabovarling er lovpålagt i alle byggeprosjekter der man må søke om byggetillatelse.

Første kunder tar i bruk løsningen
- Prosjektet er nå i en fase hvor vi sender reelle nabovarslinger til de aktuelle mottakerne, forklarer Dag Øyvind Lien i Ambita.

- Det er flere aktører som skal levere digital nabovarsling i dette markedet, og det er veldig spennende å få være den første i bransjen som har lykkes med å sende et reelt nabovarsel fra en søker og til mottakers Altinn innboks, forklarer han.

Tradisjonelt har dette vært en manuell prosess, og hvor byggesøker må innhente informasjon om hvem som eier nærliggende eiendommer, og deretter sende ut riktig informasjon om byggeprosjektet til hver enkelt nabo. Alt dette kan nå gjøres heldigitalt utvalgte aktører som er med i testfasen / pilotfasen.

Gradvis utrulling
Ambita og NoIS jobber tett med utvalgte aktører i byggebransjen som nå tar i bruk løsningen.

-Vi ruller ut løsningen gradvis mot stadig flere brukere. Selskapene som er med i tidlig fase vil være med å påvirke den løpende utviklingen av tjenesten, forklarer Dag Øyvind Lien. Han påpeker at det tette samarbeidet med markedet er en viktig pilar i utviklingsarbeidet.

Prosjektet muliggjøres av tjenesteplattformen FellesTjenester Bygg som er utviklet av Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Både Ambita og Nois er blant de som har fått konsesjon til  å utvikle tjenester på denne plattformen. Plattformen er et fremdragende eksempel på godt samarbeid mellom offentlig og privat, DiBK har en klar visjon for å være en driver for digitalisering og å jobbe smartere i Bygg og Anleggsbransjen.

Ta en titt på løsningen: https://www.byggesoknaden.no


Etter lansering har den nye løsningen fått god presseomtale:

http://www.cw.no/artik…/siste-nyheter/heldigitalt-nabovarsel

https://fremtidensbygg.no/…/ny-losning-for-byggesokn…/447304

http://www.bygg.no/article/1368508

Profilbilde av Tor Olav Almås
Tor Olav Almås
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310