Fleksibel tilgang på data fra ISY ProAktiv

Ved hjelp av et nytt applikasjonsgrensesnitt (API) kan BIR tilby innbyggerne tilgang til etterspurt informasjon om renovasjonstjenestene på deres hjemmesider.

Publisert: 2018-04-18

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) er et av Norges største renovasjonsselskap. Selskapet er ansvarlig for avfallshåndteringen til nesten 350 000 innbyggere i eierkommunene; Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal.


Kari Mjømen, kommunikasjonsrådgiver, BIR

Lang historie er ingen hemsko for nytenkning
BIR ble etablert 1. juli 2002, men har lang historie. Forløperen, Bergen Renovationsvæsen, ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap i 1881.

- Selv om vi er et etablert interkommunalt aksjeselskap med lang historie, er vi opptatt av innovasjon, forteller Kari Mjømen, som er kommunikasjonsrådgiver i BIR.

Hun nevner Bossnettet i Bergen sentrum som et eksempel. Dette er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Avfallet suges til store containere i en terminal, før det kjøres videre til ulike anlegg for gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren. Bossnettet erstatter søppelspann, og kan være fremtidens renovasjonssystem i byer.

Fleksibel funksjonalitet
Da BIR skulle lage nye hjemmesider, ønsket selskapet å gjøre informasjon om hentedager og hvor returpunktene er plassert lett tilgjengelig for innbyggerne. Fra før hadde NoIS ISY ProAktiv Webportal som tilgjengelig komponent.

- Denne løsningen presenterer data på hjemmesider via iFrames, og har visse restriksjoner. Vi ønsket å presentere dataene enda bedre integrert i den nye hjemmesiden, forteller Mjømen, som har vært ansvarlig for utvikling av BIRs nye hjemmesider.

NoIS ga full frihet
BIR gikk i dialog med NoIS våren 2017, og en ny løsning ble implementert allerede i august. NoIS har utviklet et API som gjør det mulig å integrere data fra ISY ProAktiv sømløst i hjemmesidene til BIR. Løsningen innebærer at utviklere av hjemmesidene forholder seg til et tjeneste-API, som gjør det mulig å både hente og skrive tilbake informasjon fra ISY ProAktiv.

- Løsningen gir full frihet til å flette inn og vise data fra ISY ProAktiv i den formen man ønsker på hjemmesidene, forteller Frode Hølland i NoIS.

Informasjon som blant annet ble gjort tilgjengelig i API'et er oversikt over hvilke dager en eiendom har henting av avfall, samt hvor gjenvinningsstasjoner og returpunkt er plassert i forhold til valgte eiendom. Åpningstider og oversikt over hvilke avfallstyper som kan leveres på gjenvinnginsstasjonene blir vedlikeholdt på én plass og presentert på hjemmesidene. I tillegg har innbyggerne mulighet til å bestille bytte av renovasjonsdunker.

Vellykket prosjekt
Løsningen fungerer godt, og er blitt tatt godt imot av innbyggerne.

- Dette har både vært en lærerik prosess, og et svært et spennende prosjekt. Etter at vi satte sammen en prosjektgruppe med utviklere fra NoIS, webdesignere og interne ressurser, har prosjektet gått på skinner, forteller Mjømen.

Planen er nå at BIR også skal benytte det nye tjeneste-API'et til å gi kundene som er koblet på bossnettet i Bergen sentrum enda bedre informasjon om sine nedkastpunkt, avslutter Mjømen.

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310