Sparte et halvt årsverk

Ved å bytte til ISY ProAktiv 6, har HAMOS Forvaltning IKS spart hele 690 arbeidstimer årlig. Dette tilsvarer mer enn et halvt årsverk for renovasjonsselskapet.

Publisert: 2017-01-30


Mariann Rosmo Eldegard og Per-Jostein Blokkum er godt fornøyde med effektivitetsforbedringen de har oppnådd ved å bytte til ISY ProAktiv 6.

HAMOS Forvaltning IKS utfører tjenester for over 50.000 mennesker i 11 norske kommuner; Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal. De benytter ISY ProAktiv for fakturering av alle renovasjons- og slamgebyr i disse kommunene. Det vil si en full reskontro som ligger i programvaren.

– Vi har brukt ISY ProAktiv siden oppstarten i 1996. Det har vært hovedarbeidsverktøyet i alle år, forteller drift- og forvaltningsleder Per Jostein Blokkum.

Hamos har 21.850 privatabonnenter, 12.160 fritidsabonnenter og 8.825 abonnenter som de utfører slamtømming for. De benytter Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) sitt system til planlegging av alle tømminger, ruteplanlegging og håndtering av alle kunder og kommunikasjon med disse.

Kommunikasjon med kunder foregår gjennom HAMOS sine hjemmesider, der kunden kan se og skrive ut sin egen tømmekalender. I tillegg har de en publikumsapp. I begge disse løsningene oppdateres endringer i tømmeruter- og datoer i kundens tømmekalender.

– Vi har ingen mulighet til å utføre våre oppgaver på en effektiv måte uten et slikt system, sier Blokkum.

Har nesten doblet kvaliteten på arbeidet
HAMOS har nylig gjennomført en undersøkelse av effektivitetsforbedringer før og etter innføring av siste generasjon ISY ProAktiv. Dette for å kartlegge hvor mye tid og arbeid de faktisk har spart etter innføringen.

Undersøkelsen viser blant annet at bedriften har spart hele 690 arbeidstimer årlig ved å bytte fra ISY ProAktiv 5 til ISY ProAktiv 6. Dette tilsvarer ca. 0,5 årsverk for bedriften.

Mens de før brukte 883 timer i året, bruker de nå kun 193 timer årlig. Innsparingen er spesielt høy når det kommer til arbeid med vektintegrasjon. Bare på denne posten har bedriften kuttet antall årlige arbeidstimer fra 180 timer til 45 timer.

Videre viser undersøkelsen at reduksjonen i antall timer ikke har gått på bekostning av kvaliteten på arbeidet - snarere tvert i mot. Kvaliteten på arbeidet før inn-føringen av ISY ProAktiv 6 var målt til 45 poeng av totalt 100 poeng. Etter anskaffelsen har kvaliteten økt til hele 87 poeng. Videre tror bedriften at programmet har potensiale til å forbedre kvaliteten på arbeidet til 95 poeng .

– Fordeler med programmet er integrasjoner og tilpasninger mot eksterne verktøy, som vektsystem, feltverktøy, regnskap, inkasso, varsling og matrikkel. Det er også en stor fordel at systemleverandørene våre er fremoverlent og tenker nytt i forhold til digitale løsninger. Vi ser for eksempel for oss å ta i bruk ny funksjonalitet for arbeidsprosesser når det kommer på plass. Vi vurderer også å ta i bruk et sak-arkivsystem integrert med ISY ProAktiv, sier Blokkum.

– Vår strategi i alle sammenhenger er å gjøre det lett å gjøre rett! Dette gjelder både for oss selv og våre abonnenter, avslutter han.

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310