Nye Artskart utviklet av NoIS lansert 25.oktober

Artskart brukes hyppig av blant annet utbyggere, forskere og offentlig forvaltning. Innen areal- og ressursforvaltning er det grunnleggende å ha informasjon om hvor arter er funnet.

Publisert: 2017-10-25

- Arealbruk, som bygg og veier, er det som mest påvirker artsmangfoldet i Norge. Å vite hvor dyr og planter befinner seg, er derfor viktig når det planlegges nye utbygginger. Slik kan vi ta hensyn til verdifull natur, og derfor er det så bra at Artsdatabanken nå lanserer en forbedret versjon av Artskart, sier statsråd Vidar Helgesen.

Artskart viser funn av arter. Hele 23 millioner funn er tilgjengelig i løsningen. Funnene blir daglig hentet inn fra en rekke ulike datakilder. Nå får tjenesten et nytt og moderne brukergrensesnitt som er lett gjenkjennelig fra andre søketjenester og markedsplasser på nett.

Nye Artskart gjør det blant annet enklere å gjøre geografiske utvalg, ved at du kan søke på for eksempel verneområde, stedsnavn og gårds- og bruksnummer. Løsningen er mobilvennlig og inneholder et helt nytt billedgalleri.

Les mer om løsningen her: https://www.artsdatabanken.no/Pages/236414

Prøv løsningen her: https://artskart.artsdatabanken.no

Kilde: Artsdatabanken

Profilbilde av Cathrine Marstein Engen
Cathrine Marstein Engen
Avdelingsleder GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310