Norgeskart.no i ny drakt

Norgeskart.no er Kartverkets største og viktigste eksterne kartløsning. Tjenesten inneholder de mest detaljerte kartdatene i Norge, og benyttes både som innsyns-løsning for en rekke fagområder, og som publikumsløsning.

Publisert: 2017-01-30

Utviklingsteamet hos NoIS i Trondheim foran den nye norgeskart.no-løsningen. Fra venstre; Juraj Cirbus, Jarle Pedersen og Magne Tøndel

– Her viser vi fram alle våre nasjonale kartdata, sjøinformasjon og alle de detaljerte kartdataene (FKB-dataene) som blir etablert og vedlikeholdt av kommunene og de andre partene i Geovekst-samarbeidet, sier Kristian Kihle i Kartverket.

– Og innholdet er selvfølgelig helt oppdatert. Kartdataene hentes rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig med flere tusen nye eller endrede objekter, fra nye vegtraseer og elveløp til stier, bygninger og hyttefelt.

Ny versjon
Norgeskart.no har en hovedside med flere underliggende temakart.

– I tillegg til selve norgeskartet har vi egne kartlag for stedsnavn, tilgjengelighetsinformasjon (universell utforming), fastmerker og luftfartshindre. I den nye versjonen vil vi også ta inn eiendomsinformasjon. Dette er i dag å finne på nettstedet «Se eiendom», som nå blir en del av norgeskart-løsningen, sier Kihle.

Hos norgeskart.no finner man også tegne og målefunksjoner, og muligheten for å dele kartet og lage høydeprofiler.

– Vi har blant annet tilrettelagt for transformasjon av koordinater, måling av avstander, generering av høydeprofil og deling av kart. Nødplakat og Mitt turkart er populære utskriftsmuligheter. Turkartet du skriver ut, får en utforming og detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets kjente kartserie «Norge 1:50 000», sier Kihle.

– Vår filosofi er å tilrettelegge tjenester i norgeskart.no for den private kart-brukeren, mens vi forutsetter at proffe brukere med spesialbehov benytter kommersielle programvarer eller tjenester.

Utviklingsprosjektet
Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) utvikler både nye norgeskart.no og seeiendom.no. I norgeskart.no finner du oppdaterte kart og flybilder raskt og enkelt. Seeiendom.no er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Løsningen utvikles som en moderne og brukervennlig kartklient basert på OpenLayers3 og vil kunne benyttes i alle de mest brukte nettleserne og på mobile enheter.

– Hovedmålet har vært å få hele løsningen over på en ny og fremtidsrettet plattform, OpenLayers 3, forklarer Kihle.

– Vi får mange gode tilbakemeldinger både til kundesenteret vårt og til fagmiljøene våre, og dette har vi tatt med oss når vi har jobbet med ny versjon av norgeskart.no. Blant annet får vi nå en mye bedre tegnefunksjon i kartet. Norgeskart.no blir også enda bedre tilpasset mobiltelefon. All kildekode er åpen og legges ut på Github. Dette er et prinsipp vi kommer til å følge for alt vi gjør videre på norgeskart.no.

Godt samarbeid
– NoIS ble valgt blant annet på grunn av erfaringen de har med OpenLayers 3. Det har vært et tett og godt samarbeid, og vi har stor tro på at dette blir bra. Vi har fått et godt interaksjonsdesign og en rask løsning, og det gjør nye norgeskart.no til en intuitiv og god kartløsning som vi er svært fornøyd med.

Det er planlagt å lansere den nye løsningen i løpet av februar.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310