Nedre Eiker kommune velger ISY WinMap for forvaltning

Nedre Eiker kommune har valgt ISY WinMap som sin forvaltningsløsning for matrikkel, landmåling, håndtering av oppmålingssaker og arealplanlegging.

Publisert: 2017-04-03

Våre forvaltningsløsninger bygger på det kraftige GIS-verktøyet ISY WinMap Pro som henter data direkte fra ulike databaser og dataformater som Oracle, SQLServer, PostGIS, Access, SOSI, Shape og mange flere. Modulene inneholder også utstrakt bruk av web- tjenester og GeoIntegrasjon ved oppslag og utveksling av informasjon med sakssystem og matrikkel.

Nedre Eiker vil benytte ISY WinMap Matrikkel for samtidig oppdatering av matrikkel- og kartdata samt ISY WinMap Landmåling som vil håndtere dataflyt fra landmåling til kartforvaltning og matrikkel.

ISY WinMap OppmålingsDialog er en frittstående webapplikasjon og et effektivt verktøy for registrering og oppfølging av oppmålingsforretninger. Løsningen gir saksbehandlerne i Nedre Eiker kommune full kontroll over saksgangen og alle tilhørende dokumenter i en oppmålingsforretning.

En viktig oppgave i den kommunale forvaltningen er mottak og kontroll av arealplaner. Gjennom rutiner for kontroll og feilavdekking av plandata i ISY WinMap Pro vil kommunen sikre at kvaliteten på den kommunale planbasen er god og i tillegg kunne benytte de avanserte funksjonene for konstruksjon og presentasjon av arealplaner.

Vi ser fram til et godt samarbeid med Nedre Eiker kommune.

Fra venstre: Tone Næss, D-IKT, Terje Skinstad, Nedre Eiker kommune, Gro Sommerstad, Nedre Eiker kommune, Rune Bratlie, Nedre Eiker, Kjell Sandal,NoIS og Erling Rud, Nedre Eiker kommune

 

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310