Jobben har blitt enklere med ISY ProAktiv Mobil Slam

Feltverktøyet er skreddersydd for å håndtere tømming av slam og septik. Innherred Renovasjon IKS tok verktøyet i bruk 1. januar 2017, og har allerede merket forbedringer på effektivitet og servicenivå.

Publisert: 2017-08-03


ISY ProAktiv Mobil Slam har forenklet arbeidshverdagen til Torje Alstad og de andre sjåførene i Innherred Renovasjon IKS. Foto: Espen Storhaug

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 10 kommuner, med hovedkontor på Verdal i Nord-Trøndelag. Selskapet forvalter eierkommunenes ansvar for husholdningsavfall, og har også innsamling av slam i 8 av kommunene.

- Vi har ansvar for å gi innbyggerne effektive renovasjonstjenester med et høyt servicenivå, forteller Anne-Lise Sæther, driftsassistent hos Innherred Renovasjon IKS. Dette innebærer at vi selvfølgelig også må ta i bruk ny og fremtidsrettet teknologi for å løse oppgavene på best mulig måte, forteller hun.

Sæther kan fortelle at selskapet har god nytte av ISY ProAktiv Mobil Slam, og at implementering av systemet allerede har gitt en merkbar effekt.

- På kort tid har Innherred Renovasjon effektivisert arbeidet. Systemet gjør det enklere å finne frem til tankene som skal tømmes, og det gir oss mulighet til å planlegge rutene enda bedre enn tidligere. Blant annet har innføringen av ISY ProAktiv Mobil Slam gjort det mulig å koordinere to ulike typer tankbiler på de samme rutene. Ved å kunne tilpasse type tankbil til de ulike typene av septiktanker som skal tømmes sparer vi mye tid. Enkelte avvik, som tank ikke funnet, blir meddelt per tekstmelding, forklarer hun. De alvorlige avvikene blir informert i form av brev. Sæther kan fortelle at husholdningene ved flere anledninger har meldt tilbake om en merkbar høyere servicegrad.

Hvordan fungerer systemet?
ISY ProAktiv Mobil Slam installeres på en iPad på samme måte som man laster ned en app. Det eneste som kreves for å ta systemet i bruk er iPad, SIM-kort og et telefonabonnement.

ISY ProAktiv Mobil Slam bruker iPadens GPS til å visualisere hvor slamtankene ligger i kartet, samt til å vise avstanden til de ulike anleggene. I kartet blir bilens posisjon oppdatert fortløpende mens den kjører. Løsningen er sømløst integrert med kontorapplikasjonen ISY ProAktiv som sikrer sjåførene i felt nøyaktig samme informasjon som de som sitter på kontoret.

Arbeidslisten inneholder informasjon om anlegget, kundenavn, merknader, adresse, samt at koordinater for anlegg og bil visualiseres i kartet. Arbeidslistene er såpass nøyaktige at de til og med viser om tømmingen krever rygging. For brukerne er det kun å velge arbeidsliste, og starte kjøringen.

Enkelt brukergrensesnitt utviklet i samarbeid med brukerne
For å sikre brukervennligheten til ISY ProAktiv Mobil Slam, har Innherred Renovasjon vært én av to kunder som har vært med i utviklingen av løsningen.

- Dette har gitt oss mulighet til å være med på å gi systemet en faglig forankring og høy brukervennlighet, forteller Sæther.

Systemet er lett å bruke. Det har enkle menyer og fargekoder på stoppepunktene. Fargene viser tankens volum og kan forenkle planleggingen av kjøringen. Brukerne har også mulighet til å knytte bilder til avvikene slik at de slipper å bruke lang tid på denne type rapportering.

- Under implementeringen av systemet, hadde vi én dag med opplæring. Dette i kombinasjon med noen justeringer underveis viste seg å være tilstrekkelig, forteller Sæther.

Veldig fornøyd
Innherred Renovasjon IKS har erfart at ISY ProAktiv Mobil Slam har gjort det mye enklere å planlegge rutene, finne frem til de rette adressene og dette har ført til at tømmingene har gått raskere. Brukerne har meldt tilbake at de benytter færre «trykk» og synes dermed at løsningen har forenklet arbeidsdagen.

- Uten at vi har gjort noen analyser, er det helt klart at vi både sparer tid, får færre frustrerte sjåfører som ikke finner frem, og ikke minst får flere fornøyde kunder, forteller Sæther.

Hun har ingen problemer med å anbefale ISY ProAktiv Mobil Slam til andre virksomheter i samme bransje.

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310