ISY WinMap er sentral i kommunereformens pilotsammenslåing

Overgangen til 2017 markerte starten på kommunereformen. Kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke har nå «flyttet digitalt» sammen i etableringen av nye Sandefjord kommune.

Publisert: 2017-04-27 Sist oppdatert: 2017-05-04

Sammenslåingen får store konsekvenser for alle registre og systemer. Blant annet må alle kartdatabasene og det nasjonale eiendomsregisteret; Matrikkelen, som danner grunnlaget for de nye kommunegrensene, endres.

- Dette er en stor og viktig jobb. Ambulansearbeiderne, politi- og brannmenn og alle som er avhengig av korrekte kart og adresser må være trygge på at alt stemmer, forteller Odd Axel Graff. Han er leder av enhet for geodata- og oppmåling i Sandefjord Kommune og har ledet GIS-prosjektet i kommunesammenslåingen.

- Om det eksisterer flere like vei- og gatenavn i samme kommune, kan dette føre til misforståelser som får alvorlige konsekvenser. For å sikre at nødetatene og andre kommer raskt ut til riktig adresse, har 63 gater i nye Sandefjord har fått nye navn. Navnevalgene har vært en grundig prosess som både har involvert innbyggerne og politikerne. Resultatet er at 1 350 grunneiere og festere i den nye Sandefjord kommune har fått nye adresser som er lette å finne på alle kart, forteller Graff. I alt ble det gjennomført 685 adresseendringer.

Gode systemer gir trygghet
For å koordinere alle datasystemer og registre som den nye kommunen skal bruke, benyttes ISY WinMap. Dette GIS-systemet er en komplett løsning for kartforvaltning og geografisk informasjon.

- Systemet er brukervennlig og gir oss ønsket funksjonalitet. I tillegg har systemet integrasjonsmuligheter som er helt nødvendig i en kommune, forteller Per Erik Larsen, som er ansvarlig for GIS og kartverk i kommunen. Han kjenner godt til ISY WinMap fra tidligere og kjenner systemets integrasjonsmuligheter for både innsynsbrukere på internett og til modulene som er tilpasset de mest avanserte brukere og produsenter av geografiske data.


Per Erik Larsen og Odd Axel Graff viser tommel opp for ISY WinMap 

Opplæring og implementering
Implementeringen av ISY WinMap startet ikke før i november, forteller Kjell Sandal i Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS). Selv om vi anbefaler kommunene å komme i gang tidligere, har dette prosjektet gått bra. NoIS har ikke bare levert systemet, men også fungert som rådgiver og vært ansvarlig for opplæring.

- Vi har fått god støtte på både opplæring og implementering. Ikke minst fungerer løsningen godt og oppleves som en komplett løsning for kartforvaltning og geografisk informasjon, forteller Per Erik Larsen.

Kommunens databrukere, som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret, hentet ut nødvendig data fra Kartverkets fremtidsmatrikkel i romjulen for å teste systemet. Dette gikk bra og alle tjenestene var tilgjengelige for innbyggerne 2. januar, forteller Larsen. Fremdeles jobber kommunen med å utvikle rutiner for å ta i bruk flere moduler slik at hele potensialet til ISY WinMap utnyttes.

- Vi har en god dialog med NoIS, og både kvaliteten på support og opplæring gjør oss sikre på at dette kommer på plass som planlagt, avslutter Per Erik Larsen.

ISY WinMap har vist seg å være et viktig verktøy
Etableringen av den nye Vestfold-kommunen anses som kommunereformens pilotsammenslåing. Erfaringene herifra setter standarden for kommunesammenslåingene i 2018, og vil være en god mal i det store sammenslåingsåret 2020.

– På mange måter er etableringen nye Sandefjord en pilot, forteller Odd Axel Graff. Så langt er til sammen 90 kommuner enige om å slå seg sammen til 37 nye kommuner.

Snart skal regjeringen legge frem et samlet forslag til ny kommunestruktur og man kan vente flere sammenslåinger i tiden fremover.

- Vi i NoIS er klare for å ta på oss oppgaven som leverandør av ISY WinMap til flere kommuner som skal sammenslås. Med erfaringen fra dette prosjektet vil vi ikke bare kunne være systemleverandør, men også bistå som en god rådgiver i hele prosessen, avslutter Kjell Sandal.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310