Innovativ løsning for plan- og byggesaksdialog i Bærum Kommune

Bærum kommune er blant de norske kommunene med flest plan- og byggesaker. De ønsket å gi alle beboerne åpent innsyn, og en brukervennlig webløsning er nå implementert.

Publisert: 2017-10-16 Sist oppdatert: 2017-10-18


I alle kommuner har beboere et behov for å holde oversikt over hva som planlegges, eller hva som er tenkt bygget i nabolaget sitt. Bærum kommune fikk tilbakemeldinger om at mye tid gikk med på å finne frem til det innbyggerne var ute etter.

- Tidligere var informasjon om hvor det planlegges å bygge, hvor langt man har kommet i planleggingen og hva som skal bygges, spredd på flere ulike steder, forteller Roar Askeland, overingeniør Regulering i Bærum kommune. Dette var utgangspunktet for å utvikle en løsning som gjorde det enklere for alle interesserte å finne svar på det de lurte på.

Innovativ løsning
Den nye løsningen som har samlet kart, dokumenter og saksgang på ett sted ble implementert før sommeren.

- Løsningen gir en enkelt oversikt via et kart. Alt kan gjøres fra egen PC, nettbrett eller mobil, uten at man trenger å oppsøke eller kontakte kommunen, forteller Askeland.

Løsningen er søkbar og det kan søkes på stedsnavn, matrikkelnummer og adresser mv. Via løsningen får man tilgang til eiendomsinformasjon og plan- og byggesaker med data fra både planregisteret og fra sak/arkiv. Alt er organisert utfra en kartløsning som gjør det enkelt å finne frem, og se alle plan- og byggesaker i sammenheng.

Lettere å følge og påvirke byggesaker
- Med så mange byggesaker blir denne løsningen et viktig hjelpemiddel for både saksbehandlerne, politikerne og for publikum, mener Askeland. Han kan fortelle at alle spørsmålene som stilles, nå blir tilgjengelige for alle.

De vanligste spørsmålene fra beboerne dreier seg om hvilke byggesaker som er under behandling i nabolaget, og hvor langt beboernes byggesaker er kommet i saksbehandlingen. Politikerne er opptatt av oversiktlig informasjon i saksforberedelser, mens saksbehandlerne i kommunen har behov for en rask oversikt over sakene når de får henvendelser.

I tillegg til å følge planer, gjør løsningen det mulig å følge bygge- og delesaker. Det er dessuten mulig å sende uttalelser til planene. Uttalelsene skal registreres automatisk på den aktuelle saken.

- Beboerne kan abonnere på en sak som man er interessert i, og dermed holde seg oppdatert og stille spørsmål gjennom hele prosessen. Resultatet av dette er at alle involveres i planleggingen, og dermed også påvirke resultatet, forteller Askeland.

Langt over tusen saker behandles hvert år, og det er ikke usannsynlig at alle beboere søker selv eller blir berørt som nabo en gang i fremtiden. Den nye løsningen skal dessuten tilby innsyn i byggesaker fra historisk arkiv, slik at man kan finne alle sakene som gjelder eiendommer bakover i tid.

Stegvis implementering
Bærum kommune har valgt å implementere løsningen steg for steg for å kunne fange opp eventuelle problemer som bør løses før «alle» benytter mulighetene som tilbys. Det er også et poeng å sørge for at både saksbehandlerne og arkivansatte er kjent med systemet før løsningen markedsføres eksternt.

- Vi har funnet noe småplukk som må løses, men opplever at NoIS har fokus på å ordne dette raskt, forteller Askeland. Bærum kommune har dessuten hatt flere dialogmøter med NoIS, og har gjennomført opplæring av nøkkelansatte som deretter skal være superbrukere og drive internopplæring. Dette går etter planen og Askeland ser for seg å markedsføre løsningen bredt i kommunen om ikke så lang tid.

Forventer flere gode effekter
På mange måter blir denne løsningen en hjelp til selvhjelp både for de kommunalt ansatte og for publikum.

- En stor del av saksbehandlernes tid har vært benyttet til å besvare henvendelser på telefon. Dette har gått ut over andre arbeidsoppgaver som de nå kan fokusere mere på. Vanskeligheter med å få opptatte saksbehandlere i tale, har også gitt beboere frustrasjoner. Med denne løsningen slipper alle å vente, og beboerne kan selv enkelt finne svarene på de vanligste spørsmålene som stilles, forteller Askeland.

Askeland mener at den nye løsningen også vil heve kvaliteten på grunnlaget for beslutningene i plan- og byggesaker, og dermed også gi bedre planer.

- Når både ansatte i kommunen, politikere og beboerne får en så enkel tilgang til all informasjon, vil eventuelle feil raskt bli fanget opp, og rettet. Denne løsningen vil rett og slett gi mange gode effekter, og vi er veldig fornøyde med løsningen, avslutter Askeland.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310