Suksess med GIS-samarbeid i Valdres

Kommunene i Valdres samarbeider om felles kartløsning fra NoIS og i fjor kunne det svært vellykkede interkommunale GIS-samarbeidet feire 10-års jubileum.

Publisert: 2016-06-14


Georg Langerak og Lars Østbye Hemsing

Kommunene i Valdres samarbeider om felles kartløsning fra NoIS og i fjor kunne det svært vellykkede interkommunale GIS-samarbeidet feire 10-års jubileum.

Alle de seks Valdres-kommunene deltar i samarbeidet VGIS (Valdres Geografiske Informasjonssystemer); Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. I tillegg er energiverkene Vang enerigverk, Valdres energiverk, Sør-Aurdal energi og VOKKS, samt reno-vasjonsselskapet Valdres Kommunale Renovasjon også en del av samarbeidet.

Samarbeidet omfatter flere fagområder som alle bruker GIS-løsninger. Det handler om å nyttiggjøre seg digitale kartdata i kommunal forvaltning. De ulike fagområdene som har dannet faggrupper er plan, oppmåling, vann og avløp, byggesak, jordbruk, skogbruk og webkart. Kommunene i samarbeidet har et felles sak- og arkivsystem, og alle bruker GIS-verktøyet ISY WinMap som er utviklet av NoIS.

I løpet av de siste ti årene har de fått til mye i regionen. En felles kartserver for hele Valdres, felles programvare og felles webkart som brukes av alle kommunene. Det ble også opprettet en midlertidig prosjektstilling som GIS-konsulent for samarbeidskommunene, med ansvar for alt som har med kart, kartsystemer og opplæring å gjøre. Underveis ble dette til en fast stilling som GIS-konsulent for VGIS.

- Mye av æren for det vellykkede samarbeidet skal nok en ivrig oppmålingsgjeng og en svært ivrig fylkeskartsjef Georg Langerak ha, sier GIS-konsulent Lars Østbye Hemsing i VGIS.

Kompetanseheving på tvers av kommunene
Underveis er også faggruppene blitt formaliserte og alle faggruppene har representanter fra hver kommune. Faggruppene arbeider på tvers av kommunegrensene. Representanter fra alle kommuner og faggrupper er også samlet i en referansegruppe for VGIS.

- Vi ønsker å drive med kompetanse-heving på tvers av kommunene. I små kommuner er det ofte små fagmiljø, og når vi oppretter interkommunale kompetansegrupper skaper vi en plattform til å møte likesinnede, hvor man kan diskutere kart og annet fag, forteller Østbye Hemsing.

Hver faggruppe har en møteplan som de utarbeider for det kommende året, slik at de har konkrete datoer å arbeide mot.

- Det har vært positivt for den faglige utviklingen, effektivisering av arbeidet og for bruken av kartsystemet, sier Østbye Hemsing.

I tillegg har de fått en sosial arena for erfaringsutveksling. GIS-samarbeidet har gjort dem oppmerksom på at det er mye ulik kompetanse blant dem som arbeider med samme fagfelt i kommunene. Østbye Hemsing forklarer at for eksempel faggruppa for landbruk har måttet dele seg i jordbruk og skogbruk på bakgrunn av diskusjoner og ulike interesser i faggruppen.

WebInnsyn det mest brukte ISY-verktøyet
- ISY WinMap er forvaltningsverktøyet vårt som er i daglig bruk innenfor de ulike fagfeltene. Det brukes både for å oppgradere og legge inn nye data, som et verktøy i forbindelse med blant annet oppmålinger og for analyser til bruk i planarbeidet, forklarer Østbye Hemsing.

Og legger til:

- ISY WinMap WebInnsyn er det mest brukte og kanskje er det viktigste verktøyet vårt til daglig bruk.

ISY WinMap WebInnsyn gjør det mulig å presentere kart og registerdata internt og mot publikum via Internett. Verktøyet brukes på tvers av ulike kommunale etater, energiverk og renovasjonsselskap.Grunnen er at det i WebInnsyn er lett å finne frem til informasjon om eiendommer, nabolister, situasjonskart og mange ulike temakart.

- WebInnsyn er mye brukt og vi håper det kan bidra til å forenkle tilgangen til informasjonen som ligger i kartdataene våre både internt og eksternt, sier Østbye Hemsing.

Godt samarbeid
Østbye Hemsing kan fortelle om et godt samarbeid med NoIS, om jevnlig kontakt og en kontinuerlig dialog om endringer eller innspill som kan gjøre hverdagen for dem som jobber med GIS-verktøyene enklere.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310