Nytt skattegrunnlag for 18.000 eiendommer

Da Ålesund kommune skulle etablere et nytt skattegrunnlag for utskriving av den omstridte eiendomsskatten valgte de å ta i bruk ISY ProAktiv Eiendomsskatt.

Publisert: 2016-06-13


Toril Homberset i Ålesund kommune

Med unntak av noen års opphold på åttitallet har Ålesund kommune hatt eiendomsskatt siden 1968 - uten noen reell retaksering siden starten - kun foretatt noen kontormessige justeringer av skattetakstgrunnlaget opp gjennom årene. I 2013 vedtok bystyret å skrive ut eiendomsskatt på alle type eiendommer i kommunen fra 1. januar 2015 og at formuesgrunnlaget skulle legges til grunn for boligeiendommer. ISY ProAktiv Eiendomsskatt ble tatt i bruk i løpet av 2014, og de første skattesedlene ble skrevet ut i januar 2015.

Et utmerket samarbeid
Avdelingsingeniør Torill Homberset som arbeider med eiendomsskatt i Ålesund kommune forteller at samarbeidet med NoIS har fungert utmerket. Når kommunen har gitt tilbakemeldinger om feil eller problemer i systemet har de blitt hørt og dermed har samarbeidet bidratt til å heve kvaliteten på programmet.

Norske kommuner står fritt til å velge hvorvidt de ønsker å innføre eiendoms-skatt, og til å velge utformingen av skatten innenfor rammene til eiendomsskatteloven. Ålesund kommune har valgt å bruke p-arealet som grunnlag for eien-domsskatten på boligeiendommer og hytter. Siden systemet automatisk velger matrikkelopplysninger for boligene, har dette medført noe ekstra arbeid med føringen i ISY ProAktiv Eiendomsskatt.

- Vi har nok valgt en litt egen måte å taksere eiendommene på, noe som har medført noen utfordringer i forbindelse med føring i ISY ProAktiv Eiendomsskatt. Dette har NoIS hjulpet oss med. Selv om vi av og til har fått tilbakemelding om at enkelte ting er utenfor «normalen», har de likevel prøvd å finne løsninger som gjør at vi har fått gjennomslag for våre ideer og måter å gjøre ting på, sier Homberset.

Et avansert verktøy med mange muligheter
Homberset forteller at ISY ProAktiv Eien-domsskatt er et avansert verktøy som krever litt innsats for å kunne utnyttes optimalt, men kommunen er godt fornøyd med modulen.

- Vi har vært på brukermøtene til NoIS, hvor vi har utvekslet erfaringer og plukket opp tips som vi har hatt stor nytte av.

I kommunen har vi aktivt brukt arbeids-lister, kategorier og status, og dette var til spesielt stor hjelp i begynnelsen for å få oversikt over alle kommunens rundt 18.000 grunneiendommer.

Videre forklarer Homberset at modulen gir mange sorterings- og søkemuligheter som er til hjelp i det daglige arbeidet, men også i forbindelse med kontroller som blir foretatt i forkant av utsendelsen av skattesedler. De opplever også at modulen fungerer godt mot økonomi-programmet VISMA som kommunen bruker.

Ser for seg et fortsatt tett samarbeid med NoIS
NoIS utvikler sine produkter i nær dialog med sine kunder, og Ålesund kommune har etter snart to års bruk flere idéer og innspill til videreutvikling av modulen. I nært samarbeid med NoIS håper de å kunne bidra til at ISY ProAktiv Eiendomsskatt blir et enda bedre og mer fleksibelt verktøy. Homberset har stor tro på at dette kan komme alle som arbeider med eiendomsskatt og andre kommuner til gode.

Profilbilde av Frode Hølleland
Frode Hølleland
Seniorrådgiver
 

Nyheter

- av 310