Konsulentrapport om avbruddsrapportering for NVE

Alle nettselskaper skal registrere og rapportere strømavbrudd til NVE. Data blir benyttet til å lage statistikker for nettplanlegging og inngår i reguleringen av nettselskapenes inntekter.

Publisert: 2016-12-06På oppdrag fra NVE har Norconsult Informasjonssystemer og Norconsult, ved hhv Bjørn Hakavik og Merete Bjørnås Aarstein, gjort undersøkelser for å avdekke årsaker til underrapportering av strømavbrudd. Resultatet er publisert i en rapport som kan leses på NVE sine nettsider. Dette vil danne grunnlag for NVE's videre arbeid med tilsyn, veiledning og regelverksutvikling inn avbruddsregistrering og rapportering.

Rapporten kan leses her:
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_87.pdf

Rapporten er omtalt på www.kraftnytt.no:
http://www.kraftnytt.no/2016/12/02/konsulentrapport-om-avbruddsrapportering/

Profilbilde av Bjørn Hakavik
Bjørn Hakavik
Fagekspert
 

Nyheter

- av 310