ISY WinMap får innpass i Sverige

Vårt heleide svenske datterselskap Norconsult Astando har overtatt virksomheten innen området ”GIS-løsninger for kartproduksjon for det svenske kommunale markedet” fra T-Kartor.

Publisert: 2016-01-15

Fra 1. januar 2016 tok Norconsult Astando over kontrakt, salg og support for kunder som har GeoBas og GeoMedia i Sverige.

Overtagelsen av virksomhetsområdet inkluderer også en pågående kontrakt for leveranse av kart-løsninger for 8 kommuner sør for Stockholm, Södertörn-regionen. Vi vil levere ISY WinMap med tilpasninger for det svenske markedet til disse kommunene.

De 8 kommunene i Södertörn har totalt 475.000 innbyggere og dekker et areal på 1.940 km2. Kommunene hadde tidligere 7 ulike GIS-systemer med ulike databaser og formater. I tillegg hadde kommunene ingen felles datamodell.

Södertörn-kommunene får nå en felles datamodell, database og skal benytte ISY WinMap som felles GIS-system. Gjennom prosjektet blir det også utviklet ny funksjonalitet som vil komme våre norske kunder til gode. Dette omfatter nye meto-der for håndtering av historikk, jobbhåndte-ring og versjonering i GIS-databasene.

Leveransen er en driftet løsning der kommunene har felles kartforvaltning i et miljø levert og driftet fra Norconsult.

Totalt vil Norconsult overta 16 av Sveriges ca. 200 kommuner. Det er vesentlig flere aktuelle GIS-leverandører i Sverige enn i Norge og med innføring av ISY WinMap hos disse kommunene er dermed ISY WinMap en markant aktør i det svenske markedet.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310