ISY Case - Ny kontrakt med Oslo kommune

Oslo kommune har valgt ISY Case som system for gravesøknader og søknader om leie av grunn. Norconsult Informasjonssystemer ser det som en stor tillitserklæring at kommunen velger å ta i bruk ISY Case og ser fram til et godt samarbeid med Bymiljøetaten.

Publisert: 2016-01-28

ISY Case leveres som en driftet web-applikasjon som kan benyttes både på PC og mobile enheter.

ISY Case er et verktøy for søknader og oppfølging av gravearbeid, utleie av kommunal grunn, trafikkomlegginger/skiltplaner og har følgende hovedfunksjoner:
• Alle søknader knyttes til en geografisk plassering
• Ett felles verktøy for kommunikasjon mellom flere virksomheter
• Enkel administrasjon
• Kommunen eier og lagrer alle data uansett hvem som utfører oppdraget.
• All historikk bevares
• Oversikt over økonomien i oppdragene

Kartløsningen bygger på bransjestandard Open Source-komponenter fra GeoServer og OpenLayers som normalt konfigureres for å benytte kommunens egen WMS-tjeneste som kartbakgrunn. Hver søknad kan knyttes til en veilenke, adresse, eiendom eller annet geografisk område

Kundeportal
Gjennom kundeportalen kan søkere og entreprenører registrere seg og følge opp sine søknader om gravearbeider. Søkeren vil løpende kunne se status på sine søknader/ferdigmeldinger og foreta endringer og oppdateringer. Alle søknader stedfestes geografisk slik at man enkelt får oversikt over arbeidene.

Trafikkomlegging
Leveransen inkluderer også søknad og beskrivelse av trafikkomlegging. Trafikkomleggingen kan registreres i kartløsningen med skiltsymboler og informasjon om trafikkpåvirkning, konsekvenser, ansvarlige for skiltsetting og dato for omlegging.

Integrasjon mot økonomisystem
Gjennom integrasjon med kommunens økonomisystem Agresso utnyttes felles kunderegister og eksport av fakturaunderlag fra ISY Case.

Profilbilde av Kjell Sandal
Kjell Sandal
Gruppeleder Marked - GIS og kommunal forvaltning
 

Nyheter

- av 310